Přihlásit do Extranetu Nederman

Záruky Nederman

Politika jakosti

Nederman usiluje o nejvyšší spokojenost svých zákazníků tím, že vždy dodává produkty, řešení a služby, které uspokojí očekávání našich zákazníků a průběžně vyhodnocuje a zlepšuje svou výkonnost.


Environmentální politika

Nederman usiluje o poskytování řešení, která zlepšují životní prostředí uvnitř i vně výrobních prostorů našich zákazníků. Naše práce splňuje platné právní předpisy a společnost Nederman se zaměřuje na neustálé zlepšování a zvyšování efektivity využívání zdrojů - tím přispívá k udržitelnému rozvoji a minimalizaci dopadů na životní prostředí.