Přihlásit do Extranetu Nederman

Drtička kovů pro jednotlivé obráběcí stroje

Drtička kovů pro jednotlivé obráběcí stroje typu KB 3 přijímá a drtí delší špony s využitím nižších otáček a zvládá i kontinuální provoz. Tento typ drtiče je možné umístit přímo u obráběcího stroje nebo jako součást systému likvidace odpadu.

  • menší opeotřebení díky nižším rychlostem rotace a menšímu počtu rotujících částí
  • vyhazuje zbytky tyčí zvlášním výpadem
  • nízké provozní náklady a nízké náklady na údržbu
  • snadno výměnné nože s oboustrannými hranami

Drtič se používá pro kontinuální drcení kovových špon u jednotlivých obráběcích strojů. Drtič zpravidla předchází zařízení pro sušení špon a jejich briketování. Špony jsou do drtiče dopravovány ze vstupní násypky dopravníkem. Ve vstupní komoře dojde k jejich částečnému rozmělnění. V hlavní drticí komoře dochází k jejich rozsekání rotujícími noži oproti stacionárním elementům.

Vzniklá drť se sype přímo do zásobníku, dopravníku nebo do ostředivky. Pokud jsou rotující nože zastaveny nadrozměrným kusem (zbytek tyče), drtič se automaticky zastaví, kus je vyhozen mimo zvláštním výpadem, stroj pracuje krátký okamžik na zpětný chod, aby uvolnil zablokovaný materiál a následně pokračuje v práci.

Produkt není dostupný ve Spojených státech amerických.