Přihlásit do Extranetu Nederman

Výfukové plyny

Eliminace výfukových plynů je klíčová pro zdraví zaměstnanců, čistotu prostor a kondici zařízení.

Všude tam, kde je nutné alespoň někdy provozovat spalovací motory uvnitř budov, je třeba také zajistit odsávání výfukových plynů. Koncentrace výfukových plynů mohou zejména při studeném startu uvnitř uzavřených prostor dosáhnout toxické úrovně během velice krátké doby, většinou v řádu minut. Opakovaná expozice nebezpečným výfukovým zplodinám i bez překročení jejich akutní toxické koncentrace vede k dlouhodobému poškození zdraví.

Bez odsávání mohou výfukové zplodiny vést k:

  • poškození zdraví zaměstnanců
  • vyšším nákladům na údržbu objektů
  • poškození citlivé elektroniky, zejména diagnostických nástrojů

Motory vozidel produkují nebezpečné plyny mikroskopické prachové částice.

Výfukové plyny obsahují tisíce různých složek a prvků. 90 % spalin se skládá z částic menších než 1 μm, které mohou být vdechnuty a které se usazují hluboko v plicích. Výfukové plyny obsahují rakovinotvorné látky, známé jako polycyklické uhlovodíky, které jsou zadržovány v těle, nejvíce v plicích a dlších vnitřních orgánech. Studie jednoznačně prokázaly, že pracovníci vystaveni účinkům spalin z dieselových motorů trpí častěji rakovinou plic.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) i různé světové zdravotnické organizace zařadily výfukové plyny mezi látky s nejvyšším rizikem vývinu rakoviny.

Odkazy na organizace zabývající se touto problematikou.

The International Assoc of Fire Fighters

(Mezinárodní asociace hasičů a záchranářů)

www.iaff.org

NIOSH The National Inst for Occup. Safety and Health 

(Národní institut bezpečnosti práce USA)

www.cdc.gov/niosh 

OSHA - Evropská agentura pro ochranu zdraví při práci (česky)

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic

Diesel Exh Emission Standards

(Normy pro emise dieselových motorů)

www.dieselnet.com 

National Fire Protection Assoc

(Americká Národní asociace požární ochrany)

www.nfpa.org 

US Env Prot Agency

(Agentura pro ochranu životního prostředí USA)

www.epa.gov 

Office of Env Health Haszard Assoc

(Úřad na ochranu zdraví a životního prostředí USA)

www.oehha.ca.gov

American Lung Assoc of California

(Americká asociace pro nemoci plic, Kalifornie)

www.californialung.org 

Health and Safety Exec, UK

(Britský Úřad ochrany zdraví a bezpečnosti)

www.hse.gov.uk 

European Agency for Safety and Health at work

(Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

www.agency.osha.eu.int

Svenska Brandskyddsföreningen

(Švédský hasičský záchranný sbor)

http://www.brandskyddsforeningen.se 
+ Více informací - SkrýtProdukty, kterými řešíme: Výfukové plyny

Zpět nahoru

Odsávání výfukových plynů osobních a nákladních vozidel a autobusů

Podzemní systém odsávání výfukových plynů

Systém podzemního odsávání výfukových plynů je veden pod podlahou a hadice se vytahuje jen pokud je jí zapotřebí. Vhodné zejména pro showroomy a další designově hodnotné prostory.

Kolejnicový odsávací systém 920

Vysoce účinný kolejnicový odsávací systém, který se používá pro stojící vozidla i vozidla v pohybu.

Odsávací hadicový naviják 865

Motoricky poháněný nebo pružinový odsávací hadicový naviják určený pro osobní i nákladní vozidla.

ALU odsávací kolejnicový systém

Odsávací kolejnicový systém ALU 150/250 je pokročilý odsávací systém určený zejména k uspokojení potřeb výrobců automobilů.

Univerzální výfuková koncovka pro zabudovaná a nekonvenční výfuková potrubí.

Odsávací koncovka pro jednoduché, zdvojené, zabudované a skryté výfukové potrubí.

Jednoduchá nebo dvojitá odsávací jednotka

Jednoduchá a dvojitá odsávací jednotka určená pro jedno až dvě stojící vozidla.

Podlahový systém odsávání výfukových plynů.

Systém podlahového odsávání výfukových plynů šetří místo. Ideální pro nově budované objekty.

Výfukové koncovky

Nabízíme širokou škálu výfukových koncovek pro různé typy nákladních i osobních vozidel.

Bezdotykové odsávací rameno

Navrženo pro dokonalé odsávání od různých typů vozidel. Bez nutnosti kontaktu s vozidlem.