Přihlásit do Extranetu Nederman

Svařovací dýmy a prach z dělení materiálu.

Nederman disponuje řadou stacionárních i mobilních systémů pro odsávání od svařování a dělení materiálu.

Mezinárdní zdravotnické organizace si uvědomují zdravotní rizika vdechování svařovacích dýmů a prachu z termického dělení materiálu. Ve většině zemí jsou stanoveny přísné maximální expoziční limity (PEL). Svařovací dýmy a prach často poškozují také citlivá a drahá elektronická zařízení.

Odsávání prachu a dýmu z pálení plasmou

Odsávání od zdroje vzniku je nejúčinnější metoda pro svařovací dýmy a prach.

Bylo opakovaně prokázáno v nejrůznějších typech provozů, že odsávání prachu a dýmu přímo od zdroje vzniku je nejúčinnější metoda záchytu a eliminace svařovacích dýmů a dýmů z termického dělení materiálu. Správným používáním těchto metod se výrazně snižuje riziko poškození zdraví svářeče či operátora i osob nacházejících se v blízkém okolí.

Nezbytným přepodkladem správného a tím pádem i účinného odsávání jsou lehce ovladatelný dýmník odsávacího ramene a jeho správný tvar a umístění. Dalším nezbytným faktorem je dostatečný průtok v odsávání a zejména poučený svářeč, který si uvědomuje důležitost správného použití odsávacího ramene pro zajištění čistoty vzduchu nejen v jeho dýchací zóně ale i v celém okolí.

Odsávání svařovacích dýmů a prachu přímo od zdroje pomocí odsávacích ramen.

Nederman disponuje širokou nabídkou odsávacích ramen v mnoha různých provedeních. Všechna mají společné lehké ovládání a výtečnou flexibilitu. Ramena mohou být osazena na stabilních pozicích, ale také na mobilních odsávacích a filtračních jednotkách.

Odsávané hořáky

Jako alternativu k odsávacím ramenům tam, kde jejich použití není praktické, dodává firma Nederman odsávání svařovacích dýmů přímo od hořáků svářeček. Tato řešení fungují jak v mobilní verzi s pojízdnou vysokopodtlakovou jednotkou, tak v centrálních systémech se stabilním rozvodem podtlaku.

Robotické svařování

Řešení Nederman pro robotické svařování zahrnuje jednak odsávání přímo od svařovací hlavy, tak i systémy s pevnými digestořemi doplněnými o svařovací závěsy s UV-filtrem.

Termické dělení materiálu

Prach a dýmy z termického dělení materiálu jsou odsávány přímo z pálicího stolu.

Zařízení na úsporu energií

Nederman nabízí celou řadu ručních nebo automatických klapek, systémů řízení ventilátorů, frekvenčních měničů a samostatné mobilní jednotky pro energeticky úsporné odsávání od svařování nebo přímo od svařovacích hořáků.

Proč nestačí centrální ventilace?

Přestože se často používají jako levné a jednoduché řešení, centrální systémy větrání a jednoduché digestoře nad pracovišti manuálního svařování jsou často nedostatečné. Provoz takových systémů bývá také energeticky velmi náročný, pokud mají fungovat alespoň částečně a často znamenají enormní ztráty tepla v zimním období. Kromě toho většinou nijak nechrání samotné svářeče, protože dýmy před tím, než jsou odsáty, procházejí jejich dýchací zónou, takže musí často používat velmi nepohodlné respirátory a pomocné dýchací aparáty, popř. svařovací kukly s přisáváním.

Zdravotní aspekty vdechování svařovacích dýmů a prachu.

Mikroskopické částice obsažené ve svařovacích dýmech jsou dostatečně malé na to, aby vydržely ve vznosu ve vzduchu po velmi dlouhou dobu, po kterou mohou být vdechovány pracovníky nacházejícími se v daném prostoru. Tyto částečky pronikají velice hluboko do plic, kde se hromadí a přes plicní sklípky pronikají až do krevního řečiště. Obloukové svařování zpravidla generuje velké množství velmi nebezpečného šestimocného chromu (Cr VI), zejména při svařování nerezových ocelí. Tato škodlivina je obzvlášť nebezpečná vzhledem ke svému velmi nízkému expozičnímu limitu. Dalšími nebezpečnými složkami jsou například mangan, nikl a další prvky.

Legislativa řešící expoziční limity se neustále zpřísňuje. Důležité informace lze nalézt též na webu EU (v angličtině).


Vznik svařovacího dýmu a prachu

Airborne particles from 2 weeks welding. One single welder produces 20-40 g fumes per hour which corresponds to about 35-70 kg per year
Množství prachových částic zachycených filtrem ze vzduchu, které vyprodukuje jediný svářeč za 2 týdny práce. Jediný svářeč vyprodukuje v průměru 20-40 g prachu ve formě dýmu za hodinu, což odpovídá 35 - 75 kg za rok.

Různé svařovací metody produkují různá množství dýmu a pevných částic o různých koncentracích. Mezi nejnebezpečnější látky ve svařovacím dýmu patří šestimocný chrom (Cr VI), mangan, nikl a olovo. Samotné částice, ze kterých se viditelná složka svařovacího dýmu skládá, jsou extrémně malé - zpravidla mají jen 0,01 - 0,1 μm, což znamená, že jsou velice snadno vdechnutelné.

Kromě toho nejsou ohroženi jen samotní svářeči. Zařízení, nástroje a přístroje používané na pracovištích, stejně jako samotný finální produkt rovněž trpí znečištěným vzduchem.

Automatizované svařovací agregáty a roboty (samozřejmě včetně jejich operátorů) jsou rovněž vystaveni zbytkům svařovacích dýmů na tzv. dokuřovacích stanovištích.

+ Více informací - SkrýtProdukty, kterými řešíme: Svařovací dýmy a prach z dělení materiálu.