Přihlásit do Extranetu Nederman

Naše řešení

Nederman poskytuje řešení pro eko-efektivní výrobu

Už více než 70 let vyvíjí Nederman produkty a řešení k snížení dopadů naší činnosti na životní prostředí a ochranu zdraví zaměstnanců před škodlivými účinky drobných částic, vláken, prachu, plynů, dýmu a olejové mlhy.

Produkty a řešení Nederman přispívají ke snížení dopadů průmyslové činnosti na naše okolí a pomáhají vytvářet bezpečné a čisté pracovní prostředí, a zároveň posilují produktivitu práce.

Výhody:

  • čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • méně znečištění vzduchu
  • méně poplatků za znečištění
  • soulad s legislativou a normami
  • zvýšená kvalita vyráběných produktů
  •  vyšší efektivita výroby
  • ekonomické nakládaní se zdroji a odpady
  • omezení prostojů
  • snížení nákladů na energie

Nederman poskytuje ucelená řešení

 
Úvodní studie Plánování Systémový  projekt Instalace Předání Školení Servis


Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Obrábění dřeva (od zpracování surové kulatiny po výrobu nábytku) generuje velké množství pilin, prachu a dalšího dřevního odpadu. Nederman vyvinul celou řadu systémů pro nakládání s velkými množstvími těchto odpadů. Naše produkty zahrnují filtry, potrubní systémy, ventilátory, dopravníky, sila a automatické kontrolní systémy

Obrábění kompozitů

Obrábění kompozitů uvolňuje prach a částice, které jsou dostatečně malé na to, aby pronikaly hluboko do plic a penetrovaly kůží. Nejúčinnější způsob, jak se zbavit tohoto rizika je odsávat prach přímo od zdraje. Nederman je klíčovým hráčem s intenzivními zkušenostmi v návrhu a instalaci systémů pro odsávání prachu z plastů a kompozitů po celém světě.

Obrábění kovů Nederman

Obrábění kovů

Frézování, vrtání a broušení kovů produkuje kovové špony a třísky, které mohou ovlivňovat výrobu. Naše ekoefektivní řešení udrží vaše stroje a dílny čisté a bez špon a filtry olejové mlhy vyčistí vzduch od nebezpečných mikrokapének olejové mlhy. Systémy Nederman pro nakládání s kovovým odpadem a pro recyklaci chladících kapalin snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Hutě a slévárny

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Řešení pro odsávání prachu, dýmu a horkých plynů pro čisté, bezpečné a efektivní prostředí ve slévárenství a hutnictví.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.