Přihlásit do Extranetu Nederman

Úklid

Čisté a zdravé pracovní prostředí je nezbytným předpokladem vysoké kvality výroby.

Mobilní vysokopodtlakové vysavače a stacionární systémy rozvodů vysokého podtlaku Nederman udrží vaše prostory, stroje a zařízení čisté a zbaví vás prachu ale i hrubších nečistot a dokonce kapalin, včetně hořlavých a výbušných!

Zařízení pro náročné podmínky

Pokročilé průmyslové systémy vysokopodtlakového odsávání jsou navrženy tak, aby se vypořádaly i s těmi nejnáročnějšími úkoly, jako je například odsávání a doprava prachu a hrubých materiálů, včetně dopravy na velké vzdálenosti, chemicky agresivních prachů, výbušných prachů, jako jsou například dřevní prach a piliny, kovové špony a třísky, ale také kapaliny a to včetně hořlavých a výbušných. Ve spojení s pokročilými  a vysoce efektivními cyklony a předseparátory tvoří dokonalý odsávací systém pro úklid i mnoho dalších operací spojených s odsáváním.

Nákladní loď s čistícím systémem Nederman Čištění nádrží

Během vyprazdňování a čištění nádrží a cisteren není schopné hlavní čerpadlo vyčerpat ze dna zbytky kalů a nečistot. Nádrže se tak musí čisti manuálně, což je nebezpečné a zbytečně pracné.

Více informací

odsávání kapalin Kapaliny

Odsávání a doprava kapalin, jako je olej, voda, chemikálie, nebezpečné a hořlavé kapaliny a další vlhké materiály na velké horizontální a vertikální vzdálenosti.

Více informací

povrchové úpravy, otryskávání Povrchové úpravy

Jedním z hlavních úkolů při otryskávacích operacích je nezatěžovat okolí prachem. Bezprašné systémy otryskávání Nederman eliminují nutnost dopravy obrobků do speciálních prostor k otryskávání, takže snižují náklady na výrobu.

Více informací

odsávání suchého a vlhkého materiálu Suchý a vlhký materiál

Zařízení pro čištění a dopravu různých nehořlavých kapalin (voda, chemikálie, chladící kapaliny, kaly) a pevných látek (písek, granule, špony).

Více informací

odsávání suchého materiálu Suchý materiál

Odsávání a doprava abrazivních a jiných sypkých materiálů, jako jsou dřevěné třísky, kovové špony nebo uhelný prach a to včetně výbušných látek.

Více informací

Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Obrábění dřeva (od zpracování surové kulatiny po výrobu nábytku) generuje velké množství pilin, prachu a dalšího dřevního odpadu. Nederman vyvinul celou řadu systémů pro nakládání s velkými množstvími těchto odpadů. Naše produkty zahrnují filtry, potrubní systémy, ventilátory, dopravníky, sila a automatické kontrolní systémy

Obrábění kompozitů

Obrábění kompozitů uvolňuje prach a částice, které jsou dostatečně malé na to, aby pronikaly hluboko do plic a penetrovaly kůží. Nejúčinnější způsob, jak se zbavit tohoto rizika je odsávat prach přímo od zdraje. Nederman je klíčovým hráčem s intenzivními zkušenostmi v návrhu a instalaci systémů pro odsávání prachu z plastů a kompozitů po celém světě.

Obrábění kovů Nederman

Obrábění kovů

Frézování, vrtání a broušení kovů produkuje kovové špony a třísky, které mohou ovlivňovat výrobu. Naše ekoefektivní řešení udrží vaše stroje a dílny čisté a bez špon a filtry olejové mlhy vyčistí vzduch od nebezpečných mikrokapének olejové mlhy. Systémy Nederman pro nakládání s kovovým odpadem a pro recyklaci chladících kapalin snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Hutě a slévárny

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Řešení pro odsávání prachu, dýmu a horkých plynů pro čisté, bezpečné a efektivní prostředí ve slévárenství a hutnictví.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.