Přihlásit do Extranetu Nederman

Kapaliny

Odsávání, sběr a filtrace kapalin jako voda, olej, chemikálie, hořlavé kapaliny a jejich doprava na velké vzdálenosti

Vysokopodtlakové odsávání může být použito pro úklid a pneumatickou dopravu kapalin, jako například voda, olej, nebezpečné a hořlavé látky, kaly na velké horizontální i vertikální vzdálenosti. Nederman nabízí robustní a výkonné průmyslové vysavače a centrální vysokodpotlakové systémy určené i pro ty nejnáročnější aplikace.

Náročné aplikace

Naše průmyslové vysavače a centrální vysokopodtlakové systémy slouží v takových průmyslových odvětvích, kde jsou vysoké nároky na spolehlivý provoz a vysoký výkon. Naleznete je na vrtných plošinách, na palubách tankerů a zaoceánských nákladních lodí, v rafineriích a chemickém průmyslu kde odsávají hořlavé, výbušné, jedovaté a jinak nebezpečné látky, v potravinářském průmyslu a ve farmacii, kde jsou extrémní nároky na vysokou čistotu. Zkrátka všude tam, kde je zapotřebí vysoký výkon a spolehlivý provoz.Produkty, kterými řešíme: Kapaliny