Přihlásit do Extranetu Nederman

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy s využitím otryskávání fungují na principu vystřelování abraziva (skleněných kuliček, korundu, ocelového gritu) proti opracovávanému povrchu pro zdrsnění nebo naopak vyhlazení povrchu, formování povrchu nebo odstranění nežádoucích látek jako je rez nebo barva.

Jedním z hlavních problémů během této operace je oddělení abraziva od obroušeného prachu a zajištění bezprašného provozu. Běžně se otryskávání provádí venku nebo ve speciálních místnostech, takže díly k otryskání musí být dopravovány v rámci výroby na různá místa, což vede k vyššímu riziku nehod a zvýšení nákladů na výrobu.

Povrchové úpravy s bezprašným otryskáváním

Zařízení Nederman pro bezprašné otryskávání výrazně zrychlují a zefektivňují výrobu díky unikátní tryskací hlavě s kontinuálním nepulsujícím přísunem abraziva. Díky ní otryskáte větší povrchy rychleji a ušetříte náklady na abrazivo. Se systémy bezprašného otryskávání můžete pracovat kontinuálně bez přestávek a používat abrazivo vícenásobně a hlavně můžete otryskávání provádět téměř kdekoliv, protože zařízení neovlivňuje svoje okolí. Obroušený prach je z otryskávací hlavy kontinuálně odsáván, oddělován od abraziva a separován do zásobníku odpadu. Filtrace je realizána pokročilými filtry s profuky stlačeným vzduchem. Přečištěné abrazivo je ukládáno do zásobníku pro další použití.Produkty, kterými řešíme: Povrchové úpravy