Přihlásit do Extranetu Nederman
Tank stripping vacuum systems from Nederman

Čištění nádrží

Bezpečná a efektivní likvidace usazenin, kalů a zbytků kapalin z nádrží

Během vyprazdňování cisteren a nádží, zejména na lodích, není hlavní čerpadlo schopné vyčerpat posledních cca 50 l kapalin, zbytků a případných usazených kalů.

Bez přídavných zařízení musí být nádrž čištěna ručně, což je jednak časově náročné a také extrémně nebezpečné, zejména pokud se jedná o hořlavé kapaliny. Pro efektivní a bezpečné čištění nádrží se proto používají čístící (stripovací) jednotky Nederman.

Naše jednotky jsou umístěny přímo na palubách lodí pro přepravu kapalin (tankerů) a také všude tam, kde se plní a vyprazdňují cisterny a cisternové vagony. Čistící jednotky jsou schopny čerpat kapaliny z velkých hloubek a dopravovat je na velké vzdálenosti. Systémy jsou certifikovány dle direktivy ATEX a dle mnoha dalších norem a direktiv ohledně nakládání s hořlavými a jinak nebezpečnými látkami.

  • čerpání zbytků (kaly, pevné látky)
  • eliminace nebezpečného ručního čištění
  • certifikováno dle ATEX

čištění nádrží se systémem Nederman

Bezpečné a rychlé čištění nádrží.

Odsávací jednotky pro čištění nádrží

Vysokopodtlakové jednotky Nederman pro náročné podmínky se používají také pro čištění a odkalování nádrží a cisteren. Jednotky jsou poháněny stlačeným vzduchem a díky tomu mohou čerpané zbytky dopravovat na velké horizontální i vertikální vzdálenosti. Jednotky mají speciální provedení a používají se v petrochemickém průmyslu a všech druzích dopravy pro čištění nádrží od nevyčerpatelných zbytků kapalin, včetně hořlavých (všech tříd nebezpečnosti) a pro čištění od usazených kalů a hrubých nečistot. Všechny části jsou provedeny z antistatických zvlášť uzemněných materiálů a součástek.

Nederman dodává malé přenosné jednotky pro čištění nádrží, autocisteren, železničních vagonů a malých zásobníků stejně jako velké centrální systémy pro čištění velkých nádrží, tanků, cisternových lodí a tankerů. V případě lodí jsou čístící jednotky umístěny přímo na palubě a s dnem nádrží spojeny zvláštním nerezovým potrubím nebo speciálními hadicemi. Vyčerpané zbytky se shromažďují přímo ve stripovacím zařízení nebo se přepouštějí do nádrží na odpadní kapaliny.

Stripovací ejektor Nederman

Čistící ejektor Nederman, klíčová součást stripovacího zařízení, je tak výkonný, že samotná jednotka může být umístěna na vnější pochozí lávce tankeru a díky ejektoru dokáže čerpat zbytky a kaly z hloubky 30 m ze dna nádrží. Výhodou čístících jednotek Nederman je fakt, že nemají žádné pohyblivé části a žádná elektrická zařízení. Jsou tak velice robustní, spolehlivé, jednoduché na údržbu a s velmi dlouhou životností. Kromě toho jsou bez problémů certifikovány jako bezpečné pro nakládání s hořlavými kapalinami všech tříd nebezpečnosti a pro výbušné látky (direktiva ATEX).

Standardní vysokopodtlakové jednotky Nederman mohou být mobilní nebo stacionární a poháněné elektřinou nebo stlačeným vzduchem - dle požadavků a potřeb zákazníka.

Schema stripovacího zařízení.

+ Více informací - SkrýtProdukty, kterými řešíme: Čištění nádrží