Přihlásit do Extranetu Nederman

Odsávání a filtrace

Prach a jemné částice, Svařovací dýmy, Výfukové zplodiny, Plyny a zápach

Nederman je světovým lídrem v otázce vzduchotechniky v průmyslových provozech s více než 70 lety zkušeností v oblasti odsávání a filtrace nejrůznějších látek znečišťujících vzduch. Poskytuje nejširší nabídku na trhu pro řešení odsávání a filtrace:

  • prachu a jemných částic
  • svařovacích dýmů
  •  výfukových zplodin
  • Výparů
  • Plynů a zápachů
  • Výbušných látek
  • Olejové mlhy

Otisk mastné ruky Olejová mlha

Olejová mlha přímo ovlivňuje zdraví operátorů obráběcích strojů, narušuje výrobu a usazuje se všude v dosahu a způsobuje tak vlhké a kluzké podlahy, povrchy strojů a nářadí. Filtry olejové mlhy Nederman zaručí, že vaše pracovní prostředí bude čisté a bezpečné.

Více informací

Odsávání plynů Plyny

Nebezpečné nebo horké plyny mohou znamenat riziko poškození zdraví zaměstnanců a v případě úniku do atmosféry způsobují znečištění životního prostředí. Naše zařízení pro odsávání horkých plynů při tepelných procesech řeší tato rizika snižují energetické nároky provozu.

Více informací

Odsávání prachu a jemných částic Prach a jemné částice

Jemný prach ve vznosu a jemné částice mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a měly by být odsáty dříve, než dosáhnou dýchací zóny pracovníka.

Více informací

Svářeč, svařovací dýmy a prach Svařovací dýmy a prach z dělení materiálu.

Svařování a termické dělení materiálu plasmou a laserem představují značné riziko pro zdraví zaměstnanců. Nejlepší metodou jejich ochrany je odsávání škodlivin přímo od zdroje jejich vzniku, což přispívá k ochraně jak samotného svářeče, tak i ostatních zaměstnanců.

Více informací

označení Ex Výbušný prach

Výbušný prach nebo potenciálně výbušná atmosféra se může vyskytnout v široké škále pracovních prostor a zařízení, přičmež mohou způsobit zranění osob. Kromě toho mohou být odsávací systémy narušeny a nebezpečný prach může nepříznivě působit na zdraví osob. Nederman nabízí širokou škálu systémů pro odsávání prachu, které splňují požadavky Direktivy ATEX, včetně ochranných systémů pro odlehčení, potlačení a zabránění přenosu výbuchu.

Více informací

Bezdotykové odsávací rameno Nederman - výfukové plyny Výfukové plyny

Opakovaná expozice nebezpečným a karconogenním výfukovým zplodinám dokonce už při malých koncentracích vede k poškození zdraví a při vyšších koncentracích a delší expozici hrozí rozvoj rakoviny plic.

Více informací

Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Obrábění dřeva (od zpracování surové kulatiny po výrobu nábytku) generuje velké množství pilin, prachu a dalšího dřevního odpadu. Nederman vyvinul celou řadu systémů pro nakládání s velkými množstvími těchto odpadů. Naše produkty zahrnují filtry, potrubní systémy, ventilátory, dopravníky, sila a automatické kontrolní systémy

Obrábění kompozitů

Obrábění kompozitů uvolňuje prach a částice, které jsou dostatečně malé na to, aby pronikaly hluboko do plic a penetrovaly kůží. Nejúčinnější způsob, jak se zbavit tohoto rizika je odsávat prach přímo od zdraje. Nederman je klíčovým hráčem s intenzivními zkušenostmi v návrhu a instalaci systémů pro odsávání prachu z plastů a kompozitů po celém světě.

Obrábění kovů Nederman

Obrábění kovů

Frézování, vrtání a broušení kovů produkuje kovové špony a třísky, které mohou ovlivňovat výrobu. Naše ekoefektivní řešení udrží vaše stroje a dílny čisté a bez špon a filtry olejové mlhy vyčistí vzduch od nebezpečných mikrokapének olejové mlhy. Systémy Nederman pro nakládání s kovovým odpadem a pro recyklaci chladících kapalin snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Hutě a slévárny

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Řešení pro odsávání prachu, dýmu a horkých plynů pro čisté, bezpečné a efektivní prostředí ve slévárenství a hutnictví.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.