Přihlásit do Extranetu Nederman

Plyny

Filtrace horkých plynů ze zařízení na tavení materiálu a využití odpadního tepla.

Různé horké i studené plyny vznikající v průmyslu mohou být jedovaté, zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí. Nederman disponujecelou řadou produktů pro odsávání a filtraci nebezpečných plynů, včetně plynů o vysokých teplotách. Horké plyny vznikají nejčastěji při spalovacích procesech, při tavení kovů a slitin, zejména ve slévárenství železa, litiny, hliníku a jiných neželezných kovů. Před tím, než mohou být horké plyny filtrovány, musí být ochlazeny v chladících jednotkách a výměnících tepla. Odpadní teplo je většinou dále využíváno, čímž se snižuje energetická náročnost provozů. Řešení Nederman pro horké plyny se nejčastěji používá v těchto provozech:

  • Hutě
  • Slévárny
  • Tepelné elektrárny
  • Spalovny
Odciąg zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX

Firma Nederman má rovněž řešení pro plyny, které tvoří se vzduchem výbušné směsi, které nejčastěji vznikají v provozech s výskytem hořlavých kapalin, jako jsou rafinerie, chemické závody apod.Produkty, kterými řešíme: Plyny