Přihlásit do Extranetu Nederman

Olejová mlha

Olejová mlha škodí zdraví operátorů obráběcích strojů, narušuje výrobu a znečišťuje podlahy a povrchy strojů.

Téměř každá strojírenská výroba se potýká s problémy způsobenými tvorbou olejové mlhy. Olejová mlha je aerosol, který se tvoří v případě, kdy jsou olejové emulze užívany jako chladící, mazací nebo řezné médium při obrábění kovů nebo některých plastů. Často je třeba vyřešit i odpařování emulze z kovových špon a třísek při jejich následném zpracování.

Řešení problémů s olejovou mlhou představují vysoce kvalitní filtry olejové mlhy Nederman.

Průmyslové emulze užívané ve strojírenském průmyslu běžně obsahují 90 - 95 % vody, zbytek tvoří oleje a další chemická aditiva. Olejová mlha je pak tvořena kapénkami vody a také těchto olejů a aditiv. Tyto emulze se používají jako řezné nebo chladící kapaliny.

Nederman podává pomocnou ruku při filtraci olejové mlhy

Bez filtrace olejové mlhy

S filtrací olejové mlhy

Pomocná ruka při odsávání olejové mlhy

Čistý vzduch na pracovišti a bezpečné prostory

  • čistý vzduch na pracovišti a nižší nemocnost
  • žádné kluzké podlahy, pracovní povrchy a nářadí - zvýšení bezpečnosti
  • žádné prostoje kvůli elektronice zničené olejovou mlhou
  • čisté prostory - méně úklidu a lepší dojem na obchodní partnery

Problémy spojené s olejovou mlhou

Olejová mlha ve vzduchu vždy vyústí ve špinavé, zaolejované prostory, stroje a nástroje a produkty. Moderní obráběcí stroje jsou ovládány pečlivou a přesnou, ale citlivou elektronikou a výroba je tak narušována častými neplánovanými výpadky způsobenými kontaminovanými elektronickými obvody. Manipulace s nástroji, přípravky a produkty pokrytými vrstvičkou oleje není zrovna pohodlná a přispívá k nižší produktivitě práce a nižší kvalitě výrobků. Odstranění olejové mlhy je tak klíčovým předpokladem k zajištění bezpečnosti a čistoty na pracovišti.

Bylo prokázáno, že dlouhodoá nebo opakovaná expozice olejovým mlhám vede k poškození zdraví, proto musí být na pracovištích zajištěno odpovídající větrání. Chladící a řezné emulze se skládají většinou z 90 - 95 % z vody, zbytek jsou olejové složky. Olejová mlha se skládá z mikrokapének vody a oleje. Emulze založené na příměsích minerálních olejů jsou známé jako dobré chladící a řezné kapaliny. Kromě oleje obsahují emulze i celou řadu dalších stopových přísad pro zlepšení jejich mechanických a termických vlastností.

Jak zjistit, že máme problémy s olejovou mlhou?

V mnoha případech je přítomnost olejové mlhy evidentní. V nejhorších případech jsou zbytky olejů a emulzí jasně viditelné na podlaze a povrchu strojů. Na tento problém také spolehlivě upozorní typický zápach. POkud jsou stroje v provozu, často je možné pod stropem haly nebo dílny pozorovat namodralý dým. Pro zjištění přítomnosti a koncentrace olejové mlhy používá firma Nederman běžně vysoce sofistikované přístroje jako například TSI DustTrakTM.
+ Více informací - SkrýtProdukty, kterými řešíme: Olejová mlha