Přihlásit do Extranetu Nederman

Recyklace surovin

Recyklace chladících a řezných kapalin nebo otryskávacího média šetří vaše peníze i přírodní zdroje.

Chladící kapaliny jsou nedílnou součástí moderního obrábění. Náhrada a likvidace značištěných kapalin znamenají ztrátu produkčního času a tím i peněz. Nederman nabízí řešení pro čištění a recyklaci chladících kapalin, která zároveň řeší efektivní zpracování kovového odpadu a dalších zbytků z výroby. Z obtížného odpadu se stává cenná surovina pro druhotné zpracování. Nižší náklady na drahé provozní kapaliny Kovový odpad zbavený oleje a vodních emulzí je mnohem hodnotnější při pozdější recyklaci

Otryskávací médium (abrazivo) je drahé a každá likvidace znečištěného a doplnění nového abraziva stojí peníze, nemluvě o možném znečištění pracoviště.

Snížení nákladů na drahá abraziva Ochrana životního prostředí

Chladící a řezné emulze se podílejí na vzniku olejové mlhy Chladící a řezné emulze

Chladící kapaliny znečištění cizím olejem, degradované bakteriemi a kovovými šponami ztrácejí své původní vlastnosti. Výměna kapalin je časově i finančně náročná, znamená prostoje a náklady na likvidaci starých médií. Management provozních kapalin zahrnuje zařízení na čištění médií od pevných částic, sedimentů, cizích olejů, případně od bakterií.

Více informací

Skleněné kuličky, ocelový grit a korund Otryskávací médium

Otryskávací médium (abrazivo) je drahé a jeho jednorázové použití je neekonomické. Zvažte použití systémů pro opakové použití abraziva. Dalším úkolem je minimalizovat znečištění pracovního prostředí, takže otryskávané díly nemusí být převáženy a nemusí být zřozovány speciální pracoviště pro otryskávání, což vede ke zvýšeným nákladům.

Více informací

Recyklace slévárenského písku Slévárenský písek

Slévárenský písek se používá pro výrobu forem ve slévárenství. Nederman nabízí řešení pro odsávání a filtraci pro celý recirkulační proces, což zahrnuje apliakce pro odvětrání sil a zásobníků, přípravny písku, licí linky, vyklepávání forem a chladícího tunelu.

Více informací

Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Obrábění dřeva (od zpracování surové kulatiny po výrobu nábytku) generuje velké množství pilin, prachu a dalšího dřevního odpadu. Nederman vyvinul celou řadu systémů pro nakládání s velkými množstvími těchto odpadů. Naše produkty zahrnují filtry, potrubní systémy, ventilátory, dopravníky, sila a automatické kontrolní systémy

Obrábění kompozitů

Obrábění kompozitů uvolňuje prach a částice, které jsou dostatečně malé na to, aby pronikaly hluboko do plic a penetrovaly kůží. Nejúčinnější způsob, jak se zbavit tohoto rizika je odsávat prach přímo od zdraje. Nederman je klíčovým hráčem s intenzivními zkušenostmi v návrhu a instalaci systémů pro odsávání prachu z plastů a kompozitů po celém světě.

Obrábění kovů Nederman

Obrábění kovů

Frézování, vrtání a broušení kovů produkuje kovové špony a třísky, které mohou ovlivňovat výrobu. Naše ekoefektivní řešení udrží vaše stroje a dílny čisté a bez špon a filtry olejové mlhy vyčistí vzduch od nebezpečných mikrokapének olejové mlhy. Systémy Nederman pro nakládání s kovovým odpadem a pro recyklaci chladících kapalin snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Hutě a slévárny

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Řešení pro odsávání prachu, dýmu a horkých plynů pro čisté, bezpečné a efektivní prostředí ve slévárenství a hutnictví.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.