Přihlásit do Extranetu Nederman

Otryskávací médium

Recyklace otryskávacího média šetří peníze, suroviny a vytváří bezprašné a bezpešné pracovní prostředí.

Při otryskávacích operacích je jedním z klíčových úkolů zajistit, aby se otryskávací médium (abrazivo) a otryskaný prach neuvolňovaly do okolního prostředí. Otryskávání tak musí být prováděno v uzavřeném prostoru, kterým je většinou speciálně upravená místnost nebo prostor, takže vznikají nároky na přesun výrobků uvnitř výrobního závodu.

Otryskávací médium je většinou drahé a jeho jednorázové použití není příliš ekonomické. Minimalizujte náklady abrazivo jeho vícenásobným použitím.

Nederman nabízí řešení pro recyklaci abraziva, s mnoha benefity:

  • okolní prostor není znečištěn prachem
  • speciální ochranné pomůcky proti vdechnutí prachu nejsou potřeba
  • není třeba uklízet prach z podlah
  • otryskávaný díl nemusí být nikam převážen
  • otryskávací materiál i prach jsou bezpečně shromažďovány v uzavřených nádobách

otryskávací médium

Šetřete peníze, materiál a vytvářejte bezprašné pracovní prostředí se systémy bezprašného vysokopodtlakového otryskávání.

Řešení spočívá v účinném sběr směsi otryskaného materiálu a abraziva, separace prachu a vyčištění otryskávacího média a jeho opětovném použití. Recyklace abraziva výrazně snižuje náklady na otryskávací operace. Díky tomu mohou být použita sofistikovaná abraziva s dlouhým životním cyklem, např. otryskávací média na bázi ocelových kulič mají v průměru až sto provozních cyklů.

Recyklace otryskávacího média

Během otryskávání se částice abraziva změnšují a rozpadají a míchají se s otryskaným materiálem. Pokud je použité abrazivo smícháno s novým, vzniká směs částic o různé velikosti. Tato výsledná směs je zpravidla mnohem účinnější než samotné čerstvé abrazivo, otryskaný povrch je hladší s menším množstvím mikroskopických dolíčků a vrypů a celková kvalita otryskávání je vyšší. Nederman poskytuje efektivní řešení pro recyklace abraziva.

Otryskávací médium se sbírá a přivádí do separátoru, které odlučuje prach a jiné příměsi od abraziva a vrací abrazivo zpět do zásobníku, kde se míchá s čerstvým. Podtlak v systému zajišťuje vysoce výkonná jednotka, která může být poháněna elektřinou nebo stlačeným vzduchem. Pumpa poháněná stlačeným vzduchem je zejména vhodná při práci s nebezpečím výbuchu (má certifikát ATEX). Tato pumpa nemá žádné pohyblivé části a je poháněna externím vzduchovým kompresorem.

Odloučený prach je filtrován a shromažďován v sudech, volkoobjemových vacích (big-bag), plastových pytlích nebo kontejnerech. Systém sběru a recyklace abraziva může být také jednoduše doplněn o přídavný čistící systém pro úklid podlah a strojů od prachu.

Pro více informací jak ušetřit náklady na abrazivo a zlepšit kvalitu výroby prosím kontaktujte firmu Nederman.

Otryskávání s přímým odsáváním od trysky.

Možnost recyklace abraziva přímo při oytrskávání snižuje riziko úniku prachu a kontaminace otryskávacího média a přispívá ke snižování nákladů. Nederman nabízí odsávání přímo od otryskávací hlavy, které sbírá abrazivo i otryskaný prach přímo z místa otryskávání. Otryskávání je tedy zcela bezprašné a může prpobíhat v jakémkoliv prostoru bez rizika jeho znečištění.

Systém umožňuje recyklaci všech typů médií, např. skleněných kuliček, ocelových válečků apod. Prach vznikající otryskávání je trvale odsáván přímo od místa vzniku spolu s abrazivem. V separátoru pak dochází k odloučení otryskaného materiálu od abraziva, které je dále použito. Odsávaný vzduch je filtrován a vrací se zpět do místnosti. Systém nevyžaduje žádnou dodatečnou filtraci - otryskaný prach je shromažďován v nádobě a vyčištěné abrazivo je znovu použito a to většinou mnohokrát opakovaně. Pracovní prostředí je tak čisté a efektivní bez nutných přestávek pro výměnu abraziva a jeho čištění. Otryskávání tak může probíhat nejen venku, ale také uvnitř a to takřka kdekoliv - není nutné mít speciální prostory pro otryskávání, což snižuje náklady na manipulaci s otryskávanými díly.

Jestliže je otryskávaný povrch horký (například po svařování nebo broušení), uvolňují se z něj nebezpečné plyny - isokyanáty. Isokyanáty a polyuretan jsou také přítomny v barvách, lepidlech a těsnících hmotách. Tyto isokyanáty jsou nebezpečné pro lidský dýchací trakt. Koncentrace těchto látek při otryskávání může být tak vysoká, že vyvolává astma nebo alergické reakce, takže bezprašné otryskávání s odsáváním je jedinou možností, jak zajistit bezpečné pracovní prostředí. Mohou být použity všechny typy abraziva.

  • redukce prostojů
  • bezprašné a bezpečné
  • přívětivé k životnímu prostředí
+ Více informací - SkrýtProdukty, kterými řešíme: Otryskávací médium

Zpět nahoru

Kompaktní filtrační jednotky

710A kompaktní jednotka se samočistícím filtrem

Robustní a extrémně výkonná sestava pro odsávání z otryskávání, přepravu těžkých materiálů na velké vzdálenosti s oddělením prachu od granulátu.

471A vysokopodtlaková jednotka s předseparátorem

Vysokopodtlaková jednotka zejména vhodná pro odsávání a regeneraci granulátu a abraziva z otryskávání. Je schopná čistit abrazivo, popř. jiný hrubší materiál od prachu.

FlexPak - vysokopodtlaková jednotka

Samostatná jednotka určená pro odsávání svařovacích dýmů, prachu, kovových špon a dalšího materiálu. Vybavena frekvenčním měničem pro automatickou plynulou změnu výkonu.

E-PAK - vysokopodtlaková jednotka pro prach a dýmy

Samostatná vysokopodtlaková odsávací a filtrační jednotka E-PAK s automatickým startem a regenerací filtru. Ideální pro vysokopodtlakové odsávání prachu a dýmu a centrální úklid.

722A Kompaktní jednotka s předseparátorem

Extrémně výkonná jednotka pro odsávání abraziva a prachu z otryskávání a granulátu. Vysoký výkon, podtlak i průtok, umožňují přepravu materiálu na velké vzdálenosti.

600A - vysokopodtlaková jednotka pro hrubý prach

Stacionární systém pro sběr a dopravu granulátu, ocelových špon a drtí na dlouhé vzdálenosti.

450 - vysokopodtlaková jednotka s NCF filtrem

Kompaktní systém Nederman 450A je zařízení, které spojuje všechny části vysokopodtlakového odsávní. Je vhodný pro odsávání prachu, granulátu a také kapalin.