Přihlásit do Extranetu Nederman

Chladící a řezné emulze

Snižte náklady na provozní kapaliny a zvyšte produktivitu.

Chladící kapaliny jsou nezbytné pro moderní strojírenskou výrobu. Náhrada a likvidace znečištěných kapalin jevšak časově i finančně náročná. Nederman poskytuje řešení pro čištění a recyklaci chladících kapalin, přičemž současně řeší i ekonomickou likvidaci kovového odpadu vznikajícího ve výrobě.

  • Snižte náklady na častou výměnu chladících kapalin
  • Zvyšte cenu, za kterou prodáváte kovový odpad díky tomu, že je čistý, nezaolejovaný a slisovaný do briket
  • Uspořte náklady na dopravu - nevozte vzduch, ale železo
  • Zvyšte produktivitu a kvalitu
  • Snižte prostoje díky efektivnímu průběžnému čištění

Recyklace chladících a řezných emulzí

Čistá filtrace - snížení nákladů na provozní kapaliny a zajištění produktivity.

Čisté chladící a řezné emulze zajišťují vysokou produktivitu práce a velmi přesnou výrobu, zatímco znečištěná média ničí vřetena, čerpadla a nástroje. Chladiva znečištěná olejem ztrácí své původní vlastnosti, bakteriálně degradují a zapáchají. Výměna kapalin přináší nemalé náklady, způsobuje výpadky výroby a prodražuje likvidaci odpadů.

Co je management provozních kapalin?

Současné i budoucí trendy v nakládání s kapalinami a emulzemi při obrábění přinášení pečlivé plánování nákupu a recyklaci použitých médií. Management provozních kapalin je efektivní metoda sledování pohybu a využití kapalin, která předpokládá využití zařízení na odlučování nebo naopak dávkování oleje a odlučování pevných nečistot, popř. kontrolu vývoje bakterií.

Jakými druhy znečištění trpí provozní kapaliny?

Nejčastějšími formami znečištění jsou pevné příměsi ve formě kovových špon a třísek i mnohem jemnějších částic vznikajících při obrábění. Do kapalin se dostávají též příměsi cizích olejů, nejčastěji z impregnace materiálů, z hydraulických pohonů a těsnění, dopravníků a vlivem nedokonalého rozmíchání oleje v emulzi. Dalšími příměsemi jsou nečistoty zanesené spolu s materiálem, biologické znečištění (bakterie tvořící šlem na povrchu kapalin, houby a plísně apod.).

Jaké jsou výhody plynoucí z čistého média?

Samotné náklady na výměnu kapalin jsou relativně malé v poměru k celkovým nákladům na provoz výroby, ale druhotné aspekty znečištěných médií způsobují dodatečné náklady - např. je třeba více pracovní síly, zkracuje se životnost nástrojů a zařízení, ničí se čerpadla, snižuje se kvalita výsledných produktů, zvyšuje se nemocnost zaměstnanců.
Velkými výhodami managementu provozních kapalin jsou delší intervaly pro její výměnu, méně odpadu (většinou klasifikovaného jako nebezpečný), méně prostojů, delší životnost nástrojů, lepší povrch obrobků, delší intervaly pro čištění strojů, nižší riziko ucpávání potrubí a poškození čerpadel, atd.

Management provozních kapalin také zlepšuje pracovní prostředí eliminací zápachu a snižuje riziko vzniku kožních chorob a dalších zdravotních problémů zaměstnanců.

Jaká nabízíme řešení?

Management chladících kapalin je užíván všude tam, kde se pracuje s emulzemi na bázi vody, které se používají jako chladící, oplachovací, brusné, řezné a odjehlovací. Může se jednat o samostatný stroj vykonávající specifickou funkci nebo sestavu zařízení sloužící většinou pro více obráběcích strojů.

Nederman nabízí několik řešení pro filtraci chladících kapalin se zaměřením na odstraňování pevných nečistot, příměsí cizích olejů a další. Zařízení může být připojeno přímo k jednotlivých obráběcím centrům nebo se může jednat o větší a víceúčelový systém sloužící např. pro celou dílnu nebo továrnu.

Výrobní program zařízení Nederman zaměřený na průběžnou filtraci chladící kapaliny má označení "Presto". Chladící kapaliny jsou čištěny od sedimentů, cizích částic a cizích olejů.

Program "Pepretuum" pracuje na principu by-pasu, kdy část kapaliny cirkuluje mezi obráběcími stroji, zatímco systém se stará o pečlivé vyčištění zbylé kapaliny. Výchozím bodem pr návrh řešení Nederman jsou vaše potřeby, specifika vašeho provozu a vaše požadavky na automatizaci a komfort celého procesu.

Efektivní systémy filtrace kapalin

Program "Presto" je efektivní a rychlé řešení pro filtraci chladících kapalin, které jsou průběžně zpracovávány a čištěny od sedimentů, pevných příměsí a cizích olejů.
Program "Perpetuum" je pokročilé řešení pro náročné aplikace a pro větší skupiny obráběcích strojů.

V obou případech se investice do systémů čištění provozních kapaliny velmi rychle vrací.

  •  Zvýšená produktivita a kvalita produktů díky racionálnímu využití chladících kapalin
  • Omezení prostojů nutných k výměně kapalin
  • Vícenásobné využití kapaliny = snížení nákladů
+ Více informací - Skrýt


Produkty, kterými řešíme: Chladící a řezné emulze