Přihlásit do Extranetu Nederman

Odpadové hospodářství

Přetvořte odpad z vaší výroby v cenný zdroj surovin a peněz.

Existuje řada firem, které produkují větší množství odpadu, než je objem jejich výrobků. S pečlivým Odpadovým hospodářstvím můžete změnit náklady na likvidaci odpadu v druhotný příjem z jeho následného využití. Odpady z primární výroby mohou být cenným zdrojem příjmů pro firmy zejména z oblasti strojírenství, papírenství a dřevovýroby.

Produkty a řešení Nederman pro eko-efektivní výrobu přispívají ke zlepšení provozní ekonomiky podniku, bezpečnějšímu pracovnímu prostředí a nižšímu dopadu na životní prostředí.

Nechte nás přetvořit vaše náklady a problémy v zisk. Nederman nabízí kompletní ucelená řešení pro:

  • odsávání a filtraci
  • dopravu materiálu a surovin pomocí mechanických dopravníků a pneumatické dopravy
  • skladování
  • briketování a lisování
  • zařízení certifikované dle direktivy ATEX pro nakládání s výbušnými látkami

Doprava a skladování materiálu

Efektivní doprava a skladování materiálu zajišťuje stálý přísun surovin pro výrobu a další technologické procesy. Nesprávná doprava a skladování ústí v častější výskyt nehod a výpadků výroby. Produkty Nederman udrží vaše suroviny ve správnéch toku, optimalizují efektivitu výroby a výrazně snižují rizika nehod.

Více informací

dřevní prach Dřevní odpad

Odsávání a likvidace dřevního prachu a odpadu je klíčové pro zlepšení kvality vzduchu a okolního prostředí v dřevozpracujících podnicích. Efektivní hospodářství s odpadem je klíčové také pro bezproblémový chod výroby, přičemž může znamena i vítaný zdroj druhotných příjmů. Naše filtrační jednotky jsou spolehlivé, velmi efektivní a ekonomicky nenáročné na provoz.

Více informací

kovové špony Kovové špony a třísky

Kovové špony a třísky mohou být efektivně recyklovány a prodávány zpět k druhotnému zpracování za vyšší ceny pokud jsou zbaveny cizích příměsí a nečistot (olej, jiné kovy) a jestliže jsou slisovány do briket, aby se snížily náklady na jejich skladování a dopravu.

Více informací

papírenský odpad Papírenský odpad

Papírový prach a prach ze zpracování lepenky může vést k mnoha závažným zdravotním rizikům. Ve vyšších koncentracích je prach výbušný. Nederman disponuje řadou produktů k ochraně vašich zaměstnanců i výrobních prostor před nebezpečnými účinky papírového prachu-.

Více informací

regenerace odpadního tepla Rekuperace odpadního tepla

V závislosti na typu provozu může být odpadní teplo vraceno zpět k zamezení tepelných ztrát výrobních prostor nebo k vytápění vedlejších objektů, například kancelářských budov. Rekuperace tepla přináší snížení nákladů na vytápění a redukci množství skleníkových plynů. S rostoucími cenami energií je rekuperace tepla velmi profitabilní investicí s velmi krátkou návratností.

Více informací

Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

dřevozpracující průmysl

Dřevozpracující průmysl

Obrábění dřeva (od zpracování surové kulatiny po výrobu nábytku) generuje velké množství pilin, prachu a dalšího dřevního odpadu. Nederman vyvinul celou řadu systémů pro nakládání s velkými množstvími těchto odpadů. Naše produkty zahrnují filtry, potrubní systémy, ventilátory, dopravníky, sila a automatické kontrolní systémy

Obrábění kompozitů

Obrábění kompozitů uvolňuje prach a částice, které jsou dostatečně malé na to, aby pronikaly hluboko do plic a penetrovaly kůží. Nejúčinnější způsob, jak se zbavit tohoto rizika je odsávat prach přímo od zdraje. Nederman je klíčovým hráčem s intenzivními zkušenostmi v návrhu a instalaci systémů pro odsávání prachu z plastů a kompozitů po celém světě.

Obrábění kovů Nederman

Obrábění kovů

Frézování, vrtání a broušení kovů produkuje kovové špony a třísky, které mohou ovlivňovat výrobu. Naše ekoefektivní řešení udrží vaše stroje a dílny čisté a bez špon a filtry olejové mlhy vyčistí vzduch od nebezpečných mikrokapének olejové mlhy. Systémy Nederman pro nakládání s kovovým odpadem a pro recyklaci chladících kapalin snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Hutě a slévárny

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Řešení pro odsávání prachu, dýmu a horkých plynů pro čisté, bezpečné a efektivní prostředí ve slévárenství a hutnictví.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.