Přihlásit do Extranetu Nederman

Doprava a skladování materiálu

Efektivní doprava a skladování materiálu zajišťuje kontinuální přísun surovin k dalším procesům po co nejkratších vzdálenostech. Nesprávné skladování a doprava materiálu ústí v častější výskyt nehod a výpadků ve výrobě.

Zařízení Nederman pro dopravu a skladování materiálu umí optimalizovat celý proces a efektivně využít skladovací kapacity. Celá řada provozů pracuje s materiály, které tvoří se vzduchem výbušnou směs - samozřejmě i pro takové případy disponuje Nederman systémy certifikovanými dle direktivy ATEX.

Řešení Nederman pro dopravu a skladování materiálu zahrnují:

  • pneumatické dopravní systémy
  • mechanické dopravníky
  • sila
  • cyklofiltry a filtrační jednotky
  • potrubí a potrubní díly
  • produkty certifikované dle direktivy ATEX pro výbušné látkyProdukty, kterými řešíme: Doprava a skladování materiálu