Přihlásit do Extranetu Nederman

Papírenský odpad

Průmyslové procesy zahrnující výrobu papíru a lepenky s sebou většinou nesou riziko vzniku jemného polétavého prachu, případně práškových barev. Dlouhodobá expozice těmto látkám může vyústit ve vznik astmatu, bronchitidy, alergických reakcí, zánětům spojivek a dušnosti. Rizikovými místy jsou zejména okolí drtičů papírového odpadu, velká zařízení na skartaci dokumentů, výroba kartonáže, tiskárny, poštovní provozy atd.

Ve vyšších koncentracích je prach z manipulace s papírem a lepenky výbušný. Jediným způsobem, jak zajistit čistý vzduch a bezpečné koncentrace v těchto prostorách je odsávání prachu od místa vzniku. Špatnou praxí je čištění strojů ofukováním stlačeným vzduchem, což může vést ke vzniku oblaku prachu a jeho explozi.

Nederman má za sebou mnoho let zkušeností s odsáváním a filtrací nebezpečných prachů. Máme nástroje k dodávce ucelených řešení pro papírenský průmysl a další provozy, kde nebezpečný papírový prach vzniká. Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme zařízení na eliminace znečištění vzduchu. Navíc je Nederman expert na výbušné prachy a to jak podle Evropských směrnic (Direktiva ATEX), tak i podle mírně odlišných severoamerických norem NFPA. Víme, jak bezpečně s těmito prachy nakládat. Pomůžeme vám zlepšit prostředí ve vašem provozu, zajistit zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance a eliminujeme rizika plynoucí z nebezpečných vlastností papírového prachu.Produkty, kterými řešíme: Papírenský odpad