Přihlásit do Extranetu Nederman

Rekuperace odpadního tepla

Ekonomicky výhodný způsob redukce emisí skleníkových plynů.

Odpadní teplo je záležitostí mnoha typů průmyslových provozů. Nederman nabízí řešení pro regeneraci tepla z horkých plynů, spalin, pecních plynů a různých odpadních plynů. V závislosti na typu provozu může být teplo navraceno zpět do výrobních prostor nebo využíváno k vytápění kancelářských budov, vedlejších provozů a podobně.

Rekuperace tepla znamená snížení nákladů na vytápění a nižší emise CO2. S rostoucími cenami energií je rekuperace odpadního tepla často velmi profitabilní investicí s krátkou návratností.Produkty, kterými řešíme: Rekuperace odpadního tepla