Přihlásit do Extranetu Nederman

Dřevní odpad

Efektivní nakládání s dřevním odpadem je nezbytné pro bezproblémový chod výroby.

Dřevní prach může být snadno proměněn na nový cenný materiál, např. MDF desky, nebo energii ať už přímým spalováním nebo pro výrobu biopaliv. Odsávání prachu je klíčové pro zlepšení kvality výroby i pracovního prostředí uvnitř výroby i v jejím okolí. Odsávací a filtrační jednotky Nederman jsou velmi spolehlivé, výkonné a nenáročné na energie.

Správný návrh a efektivní provoz systémů na odstraňování a zpracování dřevního prachu se staly klíčové pro efektivní provoz moderních dřevozpracujících provozů. Nederman, světový lídr v oblasti průmyslového odsávání a filtrace s obrovskými zkušenostmi z dřevozpracujících provozů nabízí řešení pro všechny typy provozů od provozů na zpracování surového dřeva a malých truhlářských dílen po velké dřevozpracující závody a nábytkářské továrny.

Naše řešení se používají pro redukci dopadů výroby na životní prostředí z nejrůznějších dřevařských výrob a k větší efektivitě podniků.Produkty, kterými řešíme: Dřevní odpad