Přihlásit do Extranetu Nederman

Dodávky vody, vzduchu a elektřiny na pracoviště

Stálé opotřebovávání hadic a dalších částí dávkovacích zařízení vede ke snížení efektivity práce a rizikům vzniku úrazů. Pravidelné testování a výměny opotřebitelných součástí je nezbytné pro vyloučení rizika neplánovaných výpadků a zranění obsluhy. Nabízíme veškeré navijáky pro bezpečné uložení hadic a spolehlivé dávkování surovin na pracoviště. Využijte efektivině čas pro výrobu, snižte rizika úrazů a neplánovaných výpadků.

Navijáky pro:

  • voda (včetně vysokotlaké a horké)
  • stlačený vzduch a jiné plyny
  • všechny druhy kapalin
  • olej
  • plastická maziva
  • hadice pro svařovací hořáky (kyslík+acetylen, kyslík+LPG)
  • kabely (prodlužovací přívody)
  • kabel s lampou (autoservisy)
  • hadice pro podtlak (centrální vysavače)Produkty, kterými řešíme: Dodávky vody, vzduchu a elektřiny na pracoviště