Přihlásit do Extranetu Nederman

Kapsový filtr FilterMax SFC

Modulární filtrační jednotka s možností instalace ochrany proti jiskrám.

Pokud se přefiltrovaná vzdušina vrací zpět do výrobních prostor a vždy, když se jedná o filtraci nebezpečných látek (jedy), je velmi vhodné použít kontrolní kapsový filtr Nederman SFC. Ve spojení s integrovaným měřením tlakové ztráty se používá jako pojistka a alarm pro detekci průchodu prachu přes hlavní filtrační jednotku.

FilterMax SFC se používá také jako hlavní filtr v aplikacích s nízkým zatížením prachem, například odsávání výfukových plynů nebo odsávání malých množství jemného prachu.

  • Modulární konstrukce
  • Kapacita modulu 2.000 - 4.000 m3/h 

FilterMax SFC poskytuje zvýšenou bezpečnost proti úniku nebezpečných látek do atmosféry. V případech, kdy je vzdušina vracena zpět do výrobních prostor, může být FilterMax SFC vítaným pomocníkem pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. V kombinaci s měřením tlakové ztráty (zanesení) kapsového filtru plní také kontrolní funkci hlavního filtru (instaluje se za hlavní filtr na vratné nebo výfukové potrubí). 

FilterMax SFC se může použít také jako hlavní filtr v aplikacích s nízkým zatížením prachem, například odsávání výfukových plynů nebo menších množství jemného prachu. Maximální průtok na jeden filtrační modul je 4000 m3/h u nízkého zatížení, resp. 2000 m3/h při vysokém zatížení. Filtrační komora může být vybavena přímými vstupy nebo vstupy pod úhlem 90° a jejich kombinacemi.