Přihlásit do Extranetu Nederman

Cyklofiltry řady CJ

Kombinace výhod cyklonu s účinností kapsového filtru.

Cyklofiltry Nederman řady CJ zajišťují nejvyšší možnou účinnost filtrace prachu při odsávání velkých množství vzduchu. Výhodou je nižší filtrační rychlost a zatížení filtračních elementů prachem a tedy jejich delší životnost. Tato výrazně snížená zátěž filtru znamená také velké zvýšení účinnosti filtrace a snížení úletů za filtrem na minimum, většinou pod 0,1 mg/m3 s pouze 50 % filtrační plochou oproti alternativě v podobě klasického filtru. Filtrační účinnost tak může dosáhnout až 99,99974 %.

Cyklofiltr v sobě kombinuje výhody cyklonového odlučovače a vysokou účinnost kapsového filtru. Vyrábí se jak v podtlakovém, tak přetlakovém provedení.

  • cyklofiltr může být navržen i pro velká množství prachu a velké průtoky vzduchu
  • dodáván i ve verzi pro výbušné prachy s ochrannými systémy dle direktivy ATEX
  • redukce úletu za filtrem až na hodnoty menší než 0,1 mg/m3
  • automatické profuky stlačeným vzduchem na základě aktuální tlakové ztráty filtru
  • možný nepřetržitý provoz i při vysokém zatížení prachem
  • pokočilý řídící systém regenerace filtru šetří stlačený vzduch
  • šetří náklady a zvyšuje produktivitu
  • téměř bezúdržbový díky absenci pohyblivých částí
  • velmi odolná konstrukce