Přihlásit do Extranetu Nederman

FlexFilter Ex

Navržen pro výbušné prachy, ale i svařovací dýmy nebo hrubý materiál.

FlexFilter Ex je navržen tak, aby umožňoval zpracování výbušného prachu. Filtrační jednotka je vybaveny membránami pro odlehčení výbuchu do bezpečnostní zóny. Všechna připojená zařízení i celá filtrační jednotka je důsledně dvojitě uzemněna. Všechna elektrická zařízení jsou certifikována do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Volitelnými možnostmi pro filtrační jednotku je buď standardní sběrná nádoba o objemu 70 l, do které se vkládají elektricky vodivé plastové pytle, nebo zcela automatické zařízení pro kontinuální vyprazdňování určené např. pro plnění do big bagů tam, kde se předpokládá velké množství prachu. Za hlavní filtrační jednotkou následuje kontrolní filtr tak, aby bylo zaručeno, že se žádný prach nemůže dostat za filtrační jednotku. V systémech se tak používají standardní vysokopodtlakové ventilátory a vývěvy.

  • syntetický prach, například plasty a jiné kompozitní materiály, barvy, kosmetika
  • kovové prachy, například hliník, hořčík, titan, zinek, chrom
  • organické prachy, například mouka, instatní jídla a nápoje, koření, cukr, kakao
  • farmaceutické prachy

 

Výbušný prach

Větší kus pevného materiálu je většinou bezpečný a nepředstavuje riziko, nicméně stejná látka ve formě prachu může být nebezpečná s rizikem výbuchu. Srovnejte například dřevěnou fošnu a jemný dřevní prach! Navíc obecně platí, že čím menší zrnitost prach má, tím nepříznivější výbuchové parametry mívá. Je to způsobeno tím že jemnější prach má větší celkový povrch částic a hoření tak probíhá rychleji.

Celá řady běžných látek užívaných v průmyslu tvoří výbušné prachovzdušné směsi - výbušný prach! Takovou směs je lehké přivést k výbuchu při výskytu jakéhokoliv dotatečně silného iniciačního zdroje.

Chraňte své zaměstnance a zvyšte efektivitu provozu.

Jedním z rizik výbušného prachu je, že jako jiné prachy, má tendenci usazovat se na všech površích v okolí svého vzniku. Prach, usazený na často nepřístupných místech, představuje ohromné riziko v podobě tzv. sekundárních explozí, kdy prach rozvířený prvotním, často malým výbuchem, exploduje v daleko větších objemech a s daleko horšími následky. 

Základem bezpečnosti takového provozu je pak odsávání a likvidace prachu přímo od místa vzniku a udržování čistoty na podlahách a površích strojů a technologie.

+ Více informací - Skrýt