Přihlásit do Extranetu Nederman

Kapsový filtr FS

Vhodný pro průmyslové aplikace s velkou produkcí horkých plynů znečištěných prachem

Funkční celek plochého kapsového filtru FS zahrnuje vstupní adaptér pro zaprášenou vzdušinu, tělo filtru, výsypku s podpěrami a vyprazdňovací zařízení.

Filtrační elementy, kterými jsou ploché kapsové filtry, jsou v hlavní filtrační komoře uspořádány horizontálně. Napnutí kapes zajišťuje pružinový mechanismus, který je vzduchotěsně opřen o rám filtračních vložek. Směr postupu vzdušiny filtrační jednotkou je shora dolů (down-flow princip).

Vzdušina postupuje přes filtrační elementy do komory čistého vzduchu. Během tohoto procesu prochází k usazování prachu na povrchu filtračních vložek a k tvorbě tzv. filtračního koláče, což je velmi důležité pro správnou filtraci. Plně automatický systém regenerace je řízen časovým spínačem. Prach oklepaný z filtračních vložek je shormažďován ve výsypce a vynášen z filtrační jednotky dopravníkem.

 • Průtok: 10 000 až 250 000 m3/h 
 • Filtrační plocha: 100 až 2 500 m2
 • Modulární  konstrukce
 •  Šetrná regenerace
 • Nízký zbytkový prach na filtračních vložkách díky speciálnímu materiálu
 • Vhodné pro teploty až do 250 °C

Řešení na míru zákazníkovi.

Typ Délka (mm) Filtrační plocha (m2)
Hmotnost kg
FS 520 /0,75/75 -
FS 520/11,00/1100
888 - 12 713
102/82 - 1496/1435
 2 810 - 20 890
FS 522 /0,75/90 -
FS 522/11,00/1320
888 - 12 713 113/91 - 1650/1560
 2 960 - 21 940
FS 620 /0,75/90 -
FS 620/11,00/1320
888 - 12 713 123/99 - 1796/1698
 2 950 - 22 070
FS 622 /0,75/90 -
FS 622/11,00/1320
888 - 12 713 135/108 - 1980/1899
 3 100 - 23 180
FS 720 /0,75/105 -
FS 720/11,00/1540
888 - 12 713 143/115 - 2095/1981
 3 090 - 23 260
FS 722 /0,75/105 -
FS 722/11,00/1540
888 - 12 713
158/127 - 2310/2184
3 250 - 24 430
FS 725 /0,75/105 -
FS 725/11,00/1540
888 - 12 713 182/145 - 2664/2519
 3 740 - 28 090

Inteligentní systém regenerace filtru.

Trysky a ventilátor pro regeneraci filtračních vložek jsou umístěny vně filtrační jednotky. Tryska pro čištění filtračních kapes je s ventilátorem spojena pružnou hadicí. Ofukovací tryska se pohybuje pomocí bezúdržbového řetězového a lanového mechanismu s indexovací funkcí. Použití středotlakého ofukovacího mechanismu efektivně eliminuje emise prachu během čistícího cyklu. Mechanismus indexování je integrován v posuvné stanici.

Výhody

Offline efekt
 • Malý rozdíl mezi celkovou a účinnou filtrační plochou
 • Žádný prach se nenalepuje na sousední vložky
 • Nízký zbytkový prach na vložkách
 • Velmi vysoká účinnost filtrace
 • Též pro velmi jemný prach (PM 10, PM 2,5)
Technické parametry:
 • Předsmontováno ve výrobním závodě
 • Kompaktní, modulární design
 • Nízké nároky na zástavbu
 • Krátký čas montáže = levnější instalace
 • Svařovaná konstrukce odolná zatékání
 • Nízké náklady na údržbu
 • Vysoká spolehlivost
 • Offline regenerace během plného pracovního zatížení
+ Více informací - Skrýt