Přihlásit do Extranetu Nederman

Filtrační jednotky s vložkami

Filtrační jednotky pro automobilový, strojírenský, papírenský, dřevozpracující průmysl, pro svařovací dýmy a prachy z obrábění kompozitů.

Filtrační jednotky s filtračními vložkami se vyznačují velkou filtrační plochou vzhledem k malým zástavbovým rozměrům celého zařízení. Jsou vhodné zejména pro suchý jemný prach a mohou být vybaveny mnoha různými filtračními materiály podle toho, pro jaký typ prachu jsou určeny.

Systémy s filtračními vložkami jsou určené pro systémy s mírou kontaminace pod 100 ppm nebo 0,01 % celkové hmotnosti odsávané vzdušiny.

Všechny filtrační jednotky Nederman jsou vybaveny patentovanou technologií regenerace UniClean. Filtrační vložky a kazety se systémem UniClean jsou v současné době nejodolnější a nejúčinnější na trhu a to zejména díky vyšším tlakům stlačeného vzduchu uvnitř vložky během čištění a také díky tomu, že se filtrační vložka čistí zcela rovnoměrně po celém svém povrchu. Tyto vlastnosti mají výrazný pozitivní vliv na spotřebu energie a životnost filtračních vložek a také kvalitu odsávání, která neklesá s tím, jak se filtrační vložky zanášejí. Nižší je rovněž spotřba stlačeného vzduchu a hlučnost během provozu zařízení.


Produkty v kategorii: Filtrační jednotky s vložkami