Přihlásit do Extranetu Nederman

Filtrační jednotka FilterMax DF

Vhodná pro strojírenský průmysl a nevýbušné prachy.

Nederman FilterMax DF je filtrační jednotka s filtračními vložkami určená pro filtraci škodlivin (prachu a dýmu) ve strojírenském průmyslu a ostatní nevýbušné prachy. Široká škála filtračních materiálů umožňuje filtraci různých látek. Filtrační jednotka je vybavena elektronikou v krytí IP 54, takže je možné ji umístit uvnitř i vně budov.

FilterMax DF je účinné a kompaktní zařízení pro odsávání prachu a dýmů. FilterMax DF je určen zejména pro odsávání svařovacích dýmů a prachu z broušení, stejně jako řady dalších látek v různých průmyslových odvětvích. Maximální kapacita filtrační jednotky je 13 000 m3/h. Existují různé druhy vložek pro různé materiály. Filtrační jednotka je vybavena automatickým systémem regenerace se zpětnými proplachy filtračních vložek proudem stlačeného vzduchu za plného provozu odsávání. Jednotka umožňuje též hloubkové čištění po odstavení odsávání, tzv. after-cleaning.

Filtrační vložky užívané ve filtrační jednotce FilterMax DF jsou koncipovány na vysokou zátěž a existují v řadě různých provedení. Oválné provedení filtrační kazety minimalizuje tzv. "mrtvou plochu" filtračního média.

  • automatický řídící systém
  • regenerace pulsy stlačeného vzduchu
  • rychlá a snadná výměna filtračních vložek