Přihlásit do Extranetu Nederman

MFS - Modulární filtrační systém

Ideální pro filtraci látek přímo u zdroje.

Modulární filtrační systém jednoduše řeší potřebu čištění vzduchu od kouře, dýmů a jemných částic, výparů a zápachů. Modulární koncepce znamená, že je systém vhodný také pro malá pracoviště a stísněné prostory. Ve spojení s odsávacími rameny a malými ventilátory Nederman můžete snadno sestavit odsávací systém pro každé pracoviště.

Typické příklady použití jsou zejména pro TIGové a bodové svařování, laboratorní výpary, potravinářské látky a výpary a chemikálie.

  • rychlá a jednoduchá montáž - pouze několik málo součástí
  • snadná rozšířitelnost
  • může být doplněno odsávacími rameny a ventilátory s přímým připojením bez potrubí
  • ekonomické a efektivní

MFS s částicovým filtrem

Pro svařovací nebo pájecí dýmy, jemný prach a kouř. Kompletní filtr zahrnuje filtrační vložku, konzoli a dva propojovací kusy na potrubí.

MFS s Mikro / HEPA filtrem

Pro ultrajemné částice a pro vysokou čistotu vyfukované vzdušiny. Kompletní filtr zahrnuje filtrační vložku, konzoli a dva propojovací kusy na potrubí.

MFS s Plynovým / Uhlíkovým filtrem

Absorbuje zápachy, plyny, dýmy a organické výpary. Kompletní filtr zahrnuje filtrační vložku, konzoli a dva propojovací kusy na potrubí.

Všeobecné informace k použití uhlíkových filtrů Nederman

Dostáváme celou řadu otázek ohledně použití uhlíkových filtrů Nederman. Většinou se týkají toho, jaké látky lze uhlíkovými filtry zachytávat a pro jaké případy se uhlíkové filtry nedají použít. Z tohoto důvodu jsme vytvořiil tento jednoduchý návod, který by měl usnadnit vaši práci. 

Tento návod se týká Modulárního filtračního systému (MFS) Carbon, mobilní jednotky FilterCart Carbon a filtry pro produkty z řady stolního odsávání Bench Top.

1. Filtry jsou navrženy především pro organická rozpouštědla. 

Syntetické chemikálie a kyseliny mohou být jen zřídka bezpečně a efektivně filtrovány. 

2. Látky by měly mít molekulární hmotnost vyšší než 50. 

Lehčí molekuly nebudou filtrovány s dostatečnou spolehlivostí a filtr bude mít velmi krátkou životnost. Velmi lehké molekuly nebudou zachyceny vůbec. Molekulární hmotnost je údaj, který neleznete v bezpečnostním listu látky.

3. Filtry by neměly být používány pro vysoce toxické látky. 

Jsou k tomu dva důvody. Odsávací ramena nikdy nedokáží zachytit 100 % všech výparů a filtr, který je plně nasycen,může tyto látky propouštět dál. Tím pádem může být ohrožena obsluha. Tyto látky jsou označeny piktogramem s lebkou (toxiké / jedovaté).

4. Látky by měly mít rozpoznatelný zápach

Nasycení filtru je totiž nejspolehlivěji detekováno čichem.

5. Koncentrace by neměla překročit výbušnou koncentraci. 

Příliš vysoké koncentrace jsou také příčinou rychlého zanesení filtru. 

6. Živnotnost filtru: Životnost filtru (jeho nasycení) se nedá měřit velikostí tlakové ztráty filtru.

Nový uhlíkový filtr má bohužel úplně stejnou tlakovou ztrátu jako zcela zanesený filtr. Aktivované uhlí je schopné absorbovat 10-25 % vlastní hmotnosti, takže jednou ze spolehlivých metod zjištění míry nasycení filtru je porovnání aktuální váhy filtru s hmotností nového, nenasyceného filtru.Pokud je známá koncentrace a průtok, lze předpokládanou životnost také vypočítat, ale pouze orientačně, protože závisí také na jiných parametrech.

7. Projektování uhlíkových filtrů

Mějte na paměti, že nesmí být překročen průtok 500 m3/h na jednu filtrační kazetu. Vyšší průtok výrazně snižuje účinnost filtrace.

+ Více informací - Skrýt