Přihlásit do Extranetu Nederman

Motorové spouštěče

Úspora nákladů v případě systémů centrálního odsávání je největší tehdy, když je odsávání zapnuto jen tehdy, pokud je třeba odsávat. Motorový spouštěč ventilátorů Nederman může být vybaven automatickými sensory, které detekují například proud protékající svářečkou nebo bruskou a na základě tohoto signálu spouštět a odstavovat odsávání. Obsluze tak odpadá povinnost se o odsávání starat a to zase funguje jen tehdy, je-li jej opravdu potřeba.

Výhody instalace startéru ventilátoru

  • nižší provozní náklady
  • minimalizace ztrát teplého vzduchu v zimním období
  • nastavitelné zpoždění až 5 minut

Standardní motorový spouštěč, softstartér nebo spouštěč Y/D (hvězda-trojúhleník) pro ventilátory NCF. Bližší technické informace na vyžádání. Příkon 2,2 kW až 22 kW, krytí IP 65, ochrana motoru před přetížením, včetně transformátoru 150 VA a transformátoru 24 V AC pro pomocné napětí. Časové relé pro zpoždění odstavení.

Ruční motorový spouštěč

Řada ručních motorových spouštěčů je určena zejména pro ventilátory řady N, malé ventilátory řad Combifab a NCF a filtrační jednotky NOM. Spouštěče mají uzamykatelný přepínač start/stop, motorovou ochranu a jsou vhodné jak pro jedno- tak i třífazové motory.