Přihlásit do Extranetu Nederman

Odsávání výfukových plynů

Odsávání výfukových plynů pro auta, nákladní vozidla, autobusy, vozidla záchranářů, zemědělskou mechanizaci a podobně.

Emise výfukových plynů, zejména při studených startech, mohou přesáhnout v uzavřených budovách toxickou úroveň. I když je vozidlo nastartováno pouze chvíli, mohou koncentrace oxidu uhlenatého, což je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, přesáhnout bezpečnou úroveň. Se systémy odsávání výfukových plynů se zbavíte rizika poškození zdraví zaměstnanců, ale také poškození elektroniky a znečištění prostorů sazemi a prachem.

Odsávání přímo od zdroje

Nejúčinnější a nejefektivnější metodou větrání výfukových plynů je jejich odsávání přímo od zdroje. Jen díky tomu získáte zdravé a příjemné pracovní prostředí.

Intenzivní zkušenosti s odsávání výfukových plynů

Po více než 60 letech na trhu si Nederman vybudoval velmi dobré vztahy s automobilovým průmyslem. Vyvíjíme nové produkty a systémy na odsávání výfukových plynů spolu s předními výrobci automobilů, jako např. BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota a mnoho dalších. Máme mnoho zkušeností od našich partnerů a zákazníků, kteří se podílejí na vývoji a testování našich zařízení a prototypů. Společně tvoříme zařízení pro čistší vzduch a bezpečnější pracovní prostředí.

Stacionární systémy odsávání výfukových plynů.

Zařízení určená pro stacionární odsávání, například když je potřeba vozidlo nastartovat pro provedení diagnostiky, zkoušek nebo zjištění závady nebo pokud spalovací motor pohání přídavná zařízení (například nezávislá topení, kompresory, hydraulická zařízení). Tyto systémy se tak nejčastěji používají v autodílnách a na měření emisí. Klíčové vlastnosti na stacionární odsávání je zejména pohodlná manipulace, snadný dosah a možnost rychlého odstranění, pokud není potřeba.

Jednoduchá nebo dvojitá odsávací jednotka

Jednoduché a dvojité odsávací jednotky Nederman jsou ideální pro malé opravny nebo tam, kde je zapotřebí individuálního řešení, popř. jako dodatečné odsávání ke stávajícímu systému. Odsávání může být vybaveno klapkou pro zabránění odsávání teplého vzduchu z dílny, pokud se systém nepoužívá.

Odsávací navijáky

Odsávací hadicové navijáky poskytují velkou výhodu v tom, že hadici je možno uklidit zcela mimo prostor, pokud se nepoužívá. Každý naviják může mít svůj vlastní ventilátor nebo mohou být sdruženy do větších celků, kdy jeden ventilátor slouží více navijákům. Za běžných podmínek je zařízení prakticky bezúdržbové.

Bezdotykové odsávací rameno na kolejnici

Tyto odsávací systémy jsou instalovány na pojezdovém vozíku, který se pohybuje po odsávací kolejnici. Na této kolejnici mohou být napojena další zařízení (odsávací hadice, ramena). Odsávací hadice se odávají s balancery, které drží hadici nad zemí, takže nehrozí její poškození.
Teleskopické odsávací rameno je bezdotykový systém odsávání, který se nedotýká výfuku ani karoserie vozidla. Tento systém se používá u nestandardních výfukových potrubí (zabudované v karoserii) a u luxusních vozidel.

Bezdotykový systém je kombinován s balancerem pro hladké nastavení výšky odsávání a automatickou klapkou. Horizontální část ramene je dostatečně dlouhá a odsávací dýmník je dostatečně rozměrný, takže jeho instalace k výfuku je velmi snadné a pohodlné. Veškeré pohyby s ramenem jsou velmi pohodlné díky lehkým materiálům a použití kuličkových ložisek. Jedno odsávací rameno může sloužit pro více stanovišť. Dvě ramena slouží pro vozidla s dvojitým výfukovým potrubím.

Track arm 

Odsávací rameno Track Arm je navrženo zejména pro odsávání výfukových plynů od nákladních vozidel v prostorách, kde je instalace jiného systému obtížná. Track Arm obsáhne prostor až 76 m2.

Systémy pro odsávání výfukových plynů vozidel v pohybu.

V mnoha případech je požadavek na odsávání výfukových plynů u vozidel, která se pohybují. To je případ zejména vozidel záchranných složek, STK, garáží dopravních podniků a výrobních závodů, kde zajíždějí nákladní vozidla do hal. Systémy se mohou kromě silničních vozidel použít též pro lokomotivy v depech. Klíčovými vlastnosti jsou zejména rychlé a snadné připojení odsávání k výfuku, možnost automatického odpojení a v některých případech také automatický návrat odsávacího systému do výchozí polohy. 

Odsávací systém s kolejnicí

Kolejnicový odsávací systém představuje spolehlivé a ergonomické řešení. Odsávací vozíky a hadice se pohybují spolu s vozidlem a jsou připojené k odsávací kolejnici. Počet jednotlivých vozíků je dán především typem aplikace.

Odsávací systémy s ručním návratem

Odsávací jednotka se vrací do výchozího bodu ručně nebo pomocí gravitace. Systémy se používají pro průjezdné haly, například na STK.

Odsávací systémy s motorizovaným návratem

Nederman nabízí řadu odsávacích systémů s možností připojení jedné nebo více odsávacích jednotek. Systémy pro jedno vozidlo současně se skládají z odsávací kolejnice a návratového zařízení, systémy pro více vozidel se pak doplňují o vratnou kolejnici, po které se odsávací jednotky vrací do výchozí polohy (například v automobilkách na výrobních linkách). Systémy zajišťují kontinuální odsávání výfukových plynů, pohybují se spolu s vozidlem a vyznačují se robustní konstrukcí a spolehlivou funkcí.

Systémy s motorizovaným návratem mohou být vybaveny různými stupni automatizace od ručního ovládání po plně automatizované.

Speciální řešení

Pro speciální řešení reagující na vaše zvlášní požadavky prosím kontaktujte firmu Nederman. Vyprojektujeme vám řešení přímo na míru!

+ Více informací - Skrýt

Produkty v kategorii: Odsávání výfukových plynů

Odsávání výfukových plynů osobních a nákladních vozidel a autobusů

Univerzální výfuková koncovka pro zabudovaná a nekonvenční výfuková potrubí.

Odsávací koncovka pro jednoduché, zdvojené, zabudované a skryté výfukové potrubí.

Kolejnicový odsávací systém 920

Vysoce účinný kolejnicový odsávací systém, který se používá pro stojící vozidla i vozidla v pohybu.

Podzemní systém odsávání výfukových plynů

Systém podzemního odsávání výfukových plynů je veden pod podlahou a hadice se vytahuje jen pokud je jí zapotřebí. Vhodné zejména pro showroomy a další designově hodnotné prostory.

Odsávací hadicový naviják 865

Motoricky poháněný nebo pružinový odsávací hadicový naviják určený pro osobní i nákladní vozidla.

Výfukové koncovky

Nabízíme širokou škálu výfukových koncovek pro různé typy nákladních i osobních vozidel.

ALU odsávací kolejnicový systém

Odsávací kolejnicový systém ALU 150/250 je pokročilý odsávací systém určený zejména k uspokojení potřeb výrobců automobilů.

Podlahový systém odsávání výfukových plynů.

Systém podlahového odsávání výfukových plynů šetří místo. Ideální pro nově budované objekty.

Bezdotykové odsávací rameno

Navrženo pro dokonalé odsávání od různých typů vozidel. Bez nutnosti kontaktu s vozidlem.

Jednoduchá nebo dvojitá odsávací jednotka

Jednoduchá a dvojitá odsávací jednotka určená pro jedno až dvě stojící vozidla.