Přihlásit do Extranetu Nederman

Separátor olejů

Zařízení pro odstraňování nežádoucích olejů z chladících kapalin.

Separátor oleje Nederman je zařízení určené k efektivnímu a levnému odstraňování nebezpečných nežádoucích olejů z chladících a jiných kapalin. Díky tomu je životnost těchto médií delší a zmizí problémy způsobené nežádoucími oleji. Zařízení je určeno pro chladící kapaliny na bázi olejů, polosyntetické a syntetické kapaliny nebo zásadité oplachovací vody a roztoky. Zařízení dokáže odstraňovat volné, rozpuštěné a částečně emulgované oleje z centrálních systémů rozvodů a průmyslových mycích a oplachovacích systémů.

  • prodlužuje životnost obráběcích strojů a oplachovacích a chladících kapalin
  • výrazně snižuje mnořství odpadu
  • pracuje za velkého rozpětí teplot

Zařízení se skládá ze tří základních částí. Primární část přijímá znečištěnou kapalinu z nádrže nebo mycí lázně pomocí čerpadel a plovoucích pump. Zde se odstraňují volně plovoucí nerozpuštěné oleje a bakteriální šlem a některé pevné nečistoty. Druhá část odstraňuje částečně rozpuštěné a emulgované oleje. Kapalina dále postupuje do sekundární části, kde se odstraňují zbylé oleje průchodem přes prolínací lůžko.

Čistá kapalina vstupuje do třetí části přes přepadovou hranu. Kapalina protéká separátorem samospádem. Posuvná přepadová hrana reguluje průtok kapaliny a zachycené oleje jsou automaticky odstraňovány do nádrže na odpadní látky. Separátor se vyrábí z nerezové oceli nebo povrchově upravené oceli.

Produkt není dostupný ve Spojených státech amerických.