Přihlásit do Extranetu Nederman

KS/KU chladiče a výměníky tepla

Zařízení určené pro ochlazování spalin a získávání odpadního tepla zejména v metalurgii a příbuzných oborech.

Pokud existuje riziko nežádoucí kondenzace horkých plynů s obsahem kyselých látek, musí být regulována teplota chladícího vzduchu, což znamená, že musí být předehříván tak, aby zaprášená vzdušina opouštějící výměník měla teplotu nad rosným bodem. Nederman vyvinul speciální chladič, který tento problém řeší.

Na rozdíl od základního chladiče KS, chladič KU má zařízení pro kontrolu teploty chladícího vzduchu. K tomu slouží směšovací komora, která část chladícího vzduchu, který převzal teplo od zaprášené vzdušiny, vrací zpět. Množstvím takto recirkulovaného vzduchu se reguluje teplota chladícího vzduchu a tím i teplota horké vzdušiny opouštějící chladič.

  • automatický čistící systém pro lepivé prachy
  • všechny servisní body přístupné z pochozí lávky
  • nízké a kompaktní zařízení
  • bez potřeby chladících kapalin
  • samočistící funkce
  • možnost zákaznických úprav
  • malé zástavbové rozměry
  • plně automatizované zařízení