Přihlásit do Extranetu Nederman

Briketovací lis kovového odpadu

Briketovací lis Nederman slouží ke zmenšení množství produkovaného odpadu a vede k finančním úsporám.

Briketovací lis stlačuje krátké, volné železné špony a třísky a to jak z železných kovů a slitin tak také z litiny nebo hliníku. Briketovací lisy s uzavřenou komorou jsou pak vhodné pro železné kovy a litinu. Produkují kónické brikety o průměru 60 - 80 mm a délce přibližně 110 mm. Se vstupní násypkou, dopravníkem, třídícím modulem a senzorem zaplnění může být provoz zařízení zcela automatický.

  • úspora místa díky kompaktnímu designu
  • úspora nákladů na dopravu
  • úspora nákladů na recyklaci
  • zvýšení výkupní ceny odpadu

Produkt není dostupný ve Spojených státech amerických.

Technický popis briketovacího lisu

Krátké kovové třísky a špony jsou dopravovány šnekovým dopravníkem do primárního lisu, kde dojde k jejich předstlačení díky kónickému tvaru. Na spodní části jsou dva kónické válce - první materiál zhutní do kompaktní hmoty, druhý jej slisuje do pevných briket.

Tato metoda dvoustupňového lisování zajišťuje kompaktnost a rovnoměrnost výsledných briket. Vstupní násypka má objem cca 200 l a je vybavena vibrátorem a olejovým chladičem.

Briketovací lis je vhodný pro krátké třísky a špony a pro měkší materiály, například hliník nebo železo. Zařízení může mít vstupní násypku o vhodném objemu dle přání zákazníka (1 - 3 m3). Vstupní násypka je plněna nákladními auty, vysokozdvižnými vozíky nebo dopravníky. Zásobník má dvě ramena s řeznými hranami, které rotují a přisouvají materiál do plnícího šnekového dopravníku, který jej předává do primárního lisu. Lis pracuje s tlakem 83 MPa (840 kg/cm2) a produkuje brikety o průměru 60 mm.

+ Více informací - Skrýt