Přihlásit do Extranetu Nederman

Redler

Schopný vodorovné i téměř svislé dopravy materiálu a to i v rámci jednoho zařízení.

Redler je schopen dopravy špon a třísek průměru 5 cm a také se zbytky chladících kapalin a kalu. Dále umožňuje dopravu prachu a jemných částic ať již suchých nebo se zbytky kapalin a to oběma směry. Redler umožňuje také dopravu pod strmým úhlem.

Redler se také často používá pro dopravu s více vstupy nebo výstupy. Díky tomu, že pohon zařízení je na obou stranách, může být zátěž rozložena libovolně po délce zařízení. Vracející se dopravník je veden nad dopravujícím řetězem, který je tak veden po dně dopravníku. To umožňuje bezproblémový chod zařízení. Při odstranění horního krytu jsou všechny části viditelné, což usnadňuje údržbu.

  • minimalizace problémů s dopravou odpadu
  • jednoduchá údržba
  • možnost více vstupů a výpadů