Přihlásit do Extranetu Nederman

Ocelový pásový dopravník

Vhodný pro dopravu špon, drátů a dalšího kovového odpadu

Ocelový pásový dopravník je navržen pro maximální životnost a minimální náklady na servis. Ocelový pásový dopravník je vhodný i pro doprvu velkého množství materiálu na dlouhé vzdálenosti a pro dopravu jemných dlouhých špon ("drátěnky"). Dopravník má flexibilní design a hodí se takřka do každého provozu.

Dopravník má roboticky svařované dopravní pláty a má robustní provedení jak pásu, tak vlastního těla dopravníku. Je vhodný i pro nejnáročnější aplikace.

ocelový pásový dopravník Nederman

Ocelový pásový dopravník s roboticky svařovanými pláty pro dlouhou životnost.

Ocelový pásový dopravník má roboticky svařované pláty pro dlouhou životnost. Dopravník má robustní konstrukci a to jak těla, tak samotného pásu.

Běžný typ pásového dopravníky

Ocelový pásový dopravník je nejčastější transportní zařízení pro nakládání s kovovým odpadem. Může být použit pro dopravu špon a drtě od strojů stejně jako pro přepravu na velké vzdálenosti k centrálnímu zařízení pro zpracování odpadu.

Výhody ocelového pásového dopravníku

Mezi výhody tohoto typu dopravníku patří zejména široká škála použití. Přesto se nehodí v případech, kdy je dopravováno velké množství kalu. V takových případech se hodí použít redler.

+ Více informací - Skrýt