Přihlásit do Extranetu Nederman

KSA 70 předseparátor kovových špon

KSA 70 je předseparátor s cyklonovým vstupem a vložkou pro vyšší účinnost a ochranu proti abrazi. Výstup má mechanickou ochranu proti přeplnění, která brání nasátí špon do potrubí směrem k filtrační jednotce. Váhová gravitační klapka na výpadu se otevírá při regeneraci filtru a krátkodobém přerušení podtlaku během provozu systému. Zařízení vyžaduje automatickou uzavírací klapku na  výstupu pro možnost vyprazdňování za provozu.

  • chrání filtrační jednotky před ostrými šponami
  • jednoduchá instalace
  • zvýšená bezpečnost a odolnost