Přihlásit do Extranetu Nederman
NFV Material Separator

NFV materiálový separátor

Pro technologie, kde je nezbytné nepřetržité odsávání a filtrace materiálu.

NFV materiálový separátor je vhodný pro nepřetržité kontinuální odlučování hrubších částic z proudu odsávané vzdušiny. Zařízení umí kontinuálně odlučova hrubý prach od jemného. Zařízení se používá v systémech pneumatické dopravy, kde je schopen separovat hrudky a cizí částice z jemného prášku.

Materiál NVF separátoru je velmi odolný tlaku a abrazi. Separátor se skládá z rotačního podavače a filtru na hrubý prach zabudovaného ve stěně podavače. Rotor je osazen na speciálních gumových sedlech zaručujících těsnost zařízení. Dopravní vzduch proudí přes hrubý filtr, následovat může hlavní filtrační jednotka. Rotor kontinuálně čistí a uvolňuje filtr předseparátoru.

Zařízení existuje také ve verzi NFVZ pro výbušné prachy s certifikací dle ATEX pro vnitřní zónu 20. Membrány pro odlehčení výbuchu jsou nainstalovány v horní přírubě zařízení pod úhlem 15°.

  • kompaktní konstrukce
  • vysoký průtok vzdušiny i vysoké zatížení materiálem
  • samočistící
  • nízká tlaková ztráta
  • beztlaký výpad hrubých částic
  • rovněž ve verzi pro výbušný prach


Kontaktujte nás

Nederman USA - Thomasville

Adresa:
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon:
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286