Přihlásit do Extranetu Nederman

NRS rotační podavače

Kontinuální vyprazdňování materiálu se současným tlakovým oddělením.

Rotační podavač NRS 3
Základní typ rotačního podavače pro vyprazňování filtračních jednotek a předseparátorů.

Rotační podavač umožňuje dopravu nelepivého materiálu o max. velikosti částic 3 x 3 x 10 mm.

Rotační podavače NRS 10, 20 a 30
Tyto rotační podavače umožňují dopravu mezi systémy s velmi rozdílným tlakem. Používají se v systémech pneumatické dopravy a vyprazdňování větších filtračních jednotek. Zvládnou dopravu většího množství prachu a větší zrnitost částic.
Maximální velikost částic je 13 x 13 x 13 mm.