Přihlásit do Extranetu Nederman

FilterCart

Mobilní systém odsávání svařovacích dýmů

Mobilní odsávací a filtrační jednotky FilterCart Original, W3 a Carbon jsou vhodné pro odsávání svařovacích dýmů nebo výparů.

Jednotky FilterCart se dodávají s odsávacími rameny Original s integrovaným osvětlením, které umocňuje uživatelsky přívětivý design. V případě potřeby odsávání s větším dosahem, je možné zařízení vybavit ramenem délky 3 m.

FilterCart Nederman

Flexibilní a robustní systém pro mobilní odsávání svařovacích dým pro menší provozy.

FilterCart Original

FilterCart je zařízení pro mobilní odsávání svařovacích dýmů, určený zejména pro menší provozy. Integrované osvětlení v dýmníku ramene umocňuje uživatelsky přívětivý design. FilterCart může být dodán se standardním 2 m nebo delším 3 m ramenem. Typickým příkladem použití je lehká zámečnická dílna nebo údržba výrobních prostor.

Specifikace jednotky FilterCart Original

 • Průtok odsávacím ramenem: 750 - 1050 m3/h
 • Hmotnost: 71 - 73 kg
 • Hlučnost: 73 dB(A)
 • Účinnost filtrace - hlavní filtr >99 %, HEPA filtr >99,97 %
 • Filtrační plocha - hlavní filtr 35 m2, HEPA filtr 7,5 m2

FilterCart W3 splňující limity BGIA

FilterCart W3 je verze jednotky FilterCart, která splňuje ty nejpřísnější nároky na odsávání a filtraci svařovacích dýmů a je vybavena všemi bezpečnostními a kvalitativními doplňky. Jednotka má např. senzor zanesení filtru. Tato jednotka splňuje požadavky legislativy W3 institutu BGIA. Speciálně tvarovaný kovový dýmník s integrovaným osvětlením zlepšuje odsávání i ergonomii pracoviště.

Specifikace jednotky FilterCart W3

 • Průtok odsávacím ramenem: 600 - 1050 m3/h
 • Hmotnost: 73 kg
 • Průměr ramene: 160 mm
 • Hlučnost: 73 dB(A)
 • Účinnost filtrace - hlavní filtr >99 %, HEPA filtr >99,95 %, H13
 • Filtrační plocha - hlavní filtr 35 m2, HEPA filtr 7,5 m2
 • snímač zanesení filtru

FilterCart Carbon pro odsávání výparů

FilterCart Carbon je mobilní jednotka speciálně navržená pro odsávání výparů a filtraci pachu. FilterCart Carbon se dodává s rameny Nederman Standard a může být doplněna o HEPA filtr pro zvýšení účinnosti. Typické aplikace jsou práce s lepidly a rozpouštědly a dalšími nebezpečnými těkavými látkami.

Specifikace pro FilterCart Carbon

 • Průtok odsávacím ramenem: 750 - 900 m3/h
 • Hmotnost: 86 kg
 • Průměr ramene: 160 mm 
 • Hlučnost: 73 dB(A) 
 • Účinnost filtrace: hlavní filtr - záleží na typu látky, HEPA filter >99,97 %
 • Filtrační plocha: hlavní filtr 20 kg aktivního uhlí - HEPA filter 7,5 m2

Obecné pokyny pro používání filtračních jednotek FilterCart Carbon

Pravidelně dostáváme otázky ohledně použití uhlíkových filtrů. Tyto otázky se často týkají toho, jaké látky lze filtrovat těmito filtry. Vytvořili jsme proto tento stručný návod pro snadnější výběr produktů Nederman.

Tento návod se týká produktů Nederman s filtrací aktivním uhlím: MFS Carbon, FilterCart Carbon a filtry pro stolní odsávání (BenchTop).

1. Filtry jsou určeny hlavně pro organická rozpouštědla. 

Syntetické látky a kyseliny nelze filtrovat vůbec nebo jen částečně. 

2. Látky by měly mít molekulární hmotnost alespoň 50. 

Lehčí molekuly nebudou dostatečně adsorbovány a filtr bude mít velmi krátkou životnost. Velmi lehké molekuly nebudou zachyceny vůbec. Molekulární hmotnost lze zjistit z bezpečnostního listu nebo u výrobce látky.

3. Filtry by neměly být používány pro toxické látky. 

Existují pro to dva důvody - žádný způsob záchytu není 100%, protože často záleží na součinnosti obsluhy, tedy lidském faktoru. Kromě toho nasycený filtr přestane (bez poklesu výkonu, tedy "bez varování") vázat látky a začne je propouštět. Hrozí tak poškození zdraví osob. Nedoporučujeme tedy filtrovat látky označené jako jedy.

4. Látka musí mít charakteristický zápach

Kromě váhy lze totiž nasycení filtru (propouštění látky za filtr) detekovat nejspolehlivěji právě čichem. 

5. Koncentrace by neměla překročit spodní mez výbušnosti. 

Zařízení nemusí vyhovovat legislativě. Kromě toho vysoké koncentrace výrazně zkracují životnost filtru. 

6. Životnost filtru nelze zjišťovat měřením tlakové ztráty.

Plně saturovaný uhlíkový filtr má úplně stejnou tlakovou ztrátou jako nový. Aktivní uhlí je schopno pojmout 10 - 25 % vlastní hmotnosti. Pak je nasycené a látky začnou procházet skrz filtr. Zpsůob, jak určit zaplnění filtru je jeho zvážení. Přibližnou životnost lze také vypočítat podle koncentrace a množství odsátého vzduchu, ale proces saturace ovlivňuje řada dalších faktorů, takže výpočet je pouze orientační.

7. Filtry mají omezený průtok.

Mějte na paměti, že filtrační kazety MFS Carbon mají maximální průtok 500 m3/h. Vyšší průtok snižuje účinnost adsorbce.

+ Více informací - Skrýt
Autoservisy

Autoservisy

Nederman nabízí širokou škálu produktů a systémů pro všechny typy autoservisů, dílen a garáží.

Odsávání výfukových plynů od hasičských vozidel a sanitek

Nederman nabízí perfektní řešení pro hasičské stanice, která plně odpovídají legislativě a normám. Jsme světlový lídr v odsávání od hasičských vozidel. Pomůžeme vám se vším - od plánování, přes instalaci a předání až po údržbu, servis a podporu. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a více jak 100.000 instalací v hasičských stanicích po celém světě.

Odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Odsávání svařovacích dýmů a prachu a dýmu z termálního dělení materiálu laserem nebo plasmou pro bezpečné a efektivní svařovací procesy. Zařízení pro ochranu svářečů i ostatních pracovníků ve výrobě.

Kontaktujte nás

Nederman USA - Thomasville

Adresa:
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon:
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286