Přihlásit do Extranetu Nederman

Zařízení pro otryskávání

Přenosné a mobilní zařízení pro otryskávání a sběr otryskaného materiálu pro zvýšenou produktivitu.

Systémy bezprašného otryskávání Nederman mají výjmečnou sací sílu a vysokou účinnost filtrace. Vysokopodtlakové odsávání poskytuje skutečně bezprašné otryskávání a skutečný posun v kvalitě a rychlosti výroby a to díky perfektnímu sběru a odlučování abraziva bez pulsů a úniků.

 • žádné úniky prachu a abraziva
 • bezprašné otryskávání může být prováděno i tam, kde je klasické otryskávání vyloučeno
 • nejsou potřeba speciální prostory
 • jednotky jsou přenosné nebo mobilní, flexibilní a ekonomicky výhodné

Abrazivo

Abraziva

Jedním z hlavních úkolů při otryskávání je zabránit abrazivu a otryskanému prachu kontaminovat široké okolí pracoviště. Většinou je to realizováno pomocí samostatných místností pro otryskávání a různých boxů a zákrytů. Otryskávané díly musí být dopravovány na místo otryskávání a zase zpět, což vede ke zvyšování nákladů. Abraziva bývají drahá a je škoda jimi plýtvat. Prostředky pro snížení jejich spotřeby jsou tedy vhodným řešením.

Recyklace abraziva

Řešením těchto problémů je efektivní sběr a recyklace abraziva. Recyklace abraziva je jednoduchý způsob, jak snížit provozní náklady, protože naprostá většina abraziv může být použita opakovaně. Pro bližší informace o ekonomických výhodách recyklace abraziva prosím kontaktujte Nederman.

Dále během otryskávání vznikají menší částice abraziva, které jsou smíchány v homogenní směsi s novým abrazivem. Tak vzniká směs, která výrazně zvyšuje kvalitu otryskávání a tvoří mnohem hladší povrch.

Nederman nabízí řešení pro recyklaci abraziva. Obecný princip fungování zařízení je popsán níže a platí pro malé přenosné i větší mobilní aplikace. Abrazivo je odsáváno (1) a postupuje do separátoru (2), který separuje otryskaný prach a další příměsi od abraziva a navrací abrazivo do sběrné nádoby (3), kde se smíchá s čerstvým abrazivem. Podtlak pro odsávání je tvořen vysokopodtlakovou jednotkou (4). Zdroj podtlaku může být jednak elektricky poháněný nebo na pohon sltačeným vzduchem s ejektorovou jednotkou. Ta je doporučována pro otryskávání látek, které tvoří výbušný prach. Ejektorová pumpa nemá žádné pohyblivé části a je připojenána externí zdroj stlačeného vzduchu (kompresor). Odseparovaný prach vstupuje do filtrační části (5), kde se shromažďuje nebo je vyprazdňován do obalů typu big bag, plastových pytlů nebo kontejneru. Systém může být navíc doplněn o externí filtrační zařízení.

Pozitivní efekty vysokopodtlakového otryskávání

Víte, že řada běžně otryskávaných látek, jako jsou barvy, lepidla a těsnění obsahují velmi nebezpečné látky jako polyuretan nebo isokyanáty?

Jestliže se provádí otryskávání na materiálu s povrchovou úpravou, např. s práškovou barvou nebo se zbytky lepidel, těsnících hmot apod, vzniká celá řada nebezpečných plynů, které se spolu s prachem uvolňují do vzduchu a jsou vdechovány obsluhou. Koncentrace těchto látek pak mohou být zvláště v uzavřených prostorách tak vysoké, že působí rozvoj astmatu a dalších závažných onemocnění. Proto je odsávání tak důležité.

Výhody bezprašného otryskávání

 • otryskávání může být prováděno všude - i tam, kde bylo před tím nemyslitelné kvůli riziku znečištění pracoviště
 • není třeba speciálně upravených prostor
 • otryskávání nepůsobí negativně na obsluhu
 • prach vzniklý otryskáváním je kontinuálně a okamžitě odsáván spolu s abrazivem a následně oddělován
 • jednotky jsou mobilní, flexibilní a mají nízké pořizovací náklady
 • pohon může být na elektřinu nebo na stlačený vzduch
 • zdroj podtlaku může sloužit pro odsávání prachu a úklid prostor
+ Více informací - Skrýt

Produkty v kategorii: Zařízení pro otryskávání