Přihlásit do Extranetu Nederman

Případové studie

Nederman má desetitisíce instalací po celém světě, od největších po ty nejmenší.

Více než 70 let Nederman vyvíjí produkty a řešení ke snížení dopadů lidské činnosti na zdraví a životní prostředí. Řešíme ochranu před nebezpečným prachem, vlákny, šponami a třískami, plyny, výpary, kouřem a olejové mlhy.

Vyberte prosím oblast průmyslu pro zobrazení našich případových studií