Přihlásit do Extranetu Nederman

Slévárny

Zjistěte více o osvědčených řešeních pro hutě a slévárny kliknutím na ikony s jednotlivými problémy a příklady použitých produktů v ilustraci vpravo.

 1. 1
  A machine
  Filtrační jednotka MJB
  Filtrační jednotka určená pro nepřetržité odsávání mnoha jemných prachů, včetně kovových a výbušných a také svařovacích dýmů.

  Více informací

 2. 2
  A machine
  Filtrační jednotka FD s plochými vložkami
  Filtrační jednotka pro velké objemy vzduchu a filtraci prachu z horkých plynů.

  Více informací

 3. 3
  A machine
  MJC filtrační jednotka
  Vhodná pro celou řadu průmyslových aplikací, včetně velkých objemů silně zaprášených vzdušin.

  Více informací

 4. 4
  A machine
  SiloSafe filtrační jednotka
  Vhodná zejména pro odvětrání zásobníků plněných pneumatickou dopravou.

  Více informací

 5. 5
  A machine
  Kapsový filtr FS
  Vhodný pro odsávání v hutnictví, slévárenství, energetice a podobných aplikacích s horkými plyny a prachem.

  Více informací

 6. 6
  A machine
  FMC - filtrační jednotka
  Filtrační jednotka FMC je ideální pro filtraci jemných prachů a dýmů, které mohou negativně ovlivňovat zdraví obsluhy.

  Více informací

 7. 7
  A machine
  Modulární filtrační jednotky FMK s kazetami
  Průběžné odsávání průmyslových procesů s nízkým a středním zatížením obtížně filtrovatelným prachem.

  Více informací

 8. 8
  A machine
  Kompaktní vysokopodtlaké jednotky
  Vysoce výkonné centrální vysokopodtlakové jednotky jsou ideální pro o[..]

  Více informací

 • Slévárenský písek
  Slévárenský písek se používá pro výrobu forem ve slévárenství. Nederman nabízí řešení pro odsávání a filtraci pro celý recirkulační proces, což zahrnuje apliakce pro odvětrání sil a zásobníků, přípravny písku, licí linky, vyklepávání forem a chladícího tunelu.

  Více informací

 • Slévárenský písek
  Slévárenský písek se používá pro výrobu forem ve slévárenství. Nederman nabízí řešení pro odsávání a filtraci pro celý recirkulační proces, což zahrnuje apliakce pro odvětrání sil a zásobníků, přípravny písku, licí linky, vyklepávání forem a chladícího tunelu.

  Více informací

 • Plyny
  Nebezpečné nebo horké plyny mohou znamenat riziko poškození zdraví zaměstnanců a v případě úniku do atmosféry způsobují znečištění životního prostředí. Naše zařízení pro odsávání horkých plynů při tepelných procesech řeší tato rizika snižují energetické nároky provozu.

  Více informací

 • Úklid

  Čisté a zdravé pracovní prostředí je nezbytným předpokladem vysoké kvality výroby.

  Více informací

 • Prach a jemné částice
  Jemný prach ve vznosu a jemné částice mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a měly by být odsáty dříve, než dosáhnou dýchací zóny pracovníka.

  Více informací

 • Odsávání a filtrace
  Ochrana zdraví lidí a životního prostředí před znečištěným vzduchem

  Více informací

 • Odsávání a filtrace
  Ochrana zdraví lidí a životního prostředí před znečištěným vzduchem

  Více informací

 • Odsávání a filtrace
  Ochrana zdraví lidí a životního prostředí před znečištěným vzduchem

  Více informací

Problémy, které řešíme ve slévárenství a hutnictví

 • Slévárenský písek Recyklace slévárenského písku šetří náklady na média a snižuje emise CO2.
  Více informací
 • Slévárenský písek Recyklace slévárenského písku šetří náklady na média a snižuje emise CO2.
  Více informací
 • Plyny Filtrace horkých plynů ze zařízení na tavení materiálu a využití odpadního tepla.
  Více informací
 • Úklid Čisté a zdravé pracovní prostředí je nezbytným předpokladem vysoké kvality výroby.
  Více informací
 • Prach a jemné částice Prach, jemné částice a vlákna představují zdravotní riziko s ohledem na možné vdechnutí nebo pronikání pokožkou
  Více informací
 • Odsávání a filtrace Prach a jemné částice, Svařovací dýmy, Výfukové zplodiny, Plyny a zápach
  Více informací
 • Odsávání a filtrace Prach a jemné částice, Svařovací dýmy, Výfukové zplodiny, Plyny a zápach
  Více informací
 • Odsávání a filtrace Prach a jemné částice, Svařovací dýmy, Výfukové zplodiny, Plyny a zápach
  Více informací

Příklady produktů, které používáme ve slévárenství a hutnictví

 1. 1 Filtrační jednotka MJB Vhodná pro odsávání a filtraci většiny průmyslových prachů, zejména velkých objemů a při vysokých teplotách. Více informací
 2. 2 Filtrační jednotka FD s plochými vložkami Vhodné pro větší objemy vzduchu a horké plyny Více informací
 3. 3 MJC filtrační jednotka Vhodná pro celou řadu průmyslových odvětví se vznikem kouře, prachu a dalších typů znečištění. Více informací
 4. 4 SiloSafe filtrační jednotka Vhodná zejména pro odvětrání sil plněných pneumatickou dopravou. Více informací
 5. 5 Kapsový filtr FS Vhodný pro průmyslové aplikace s velkou produkcí horkých plynů znečištěných prachem Více informací
 6. 6 FMC - filtrační jednotka Vhodná pro filtraci suchého prachu a dýmů Více informací
 7. 7 Modulární filtrační jednotky FMK s kazetami Kazetový filtr Více informací
 8. 8 Kompaktní vysokopodtlaké jednotky Průmyslové vysokopodtlaké systémy pro záchyt od zdroje Více informací
+ Více informací - Skrýt

Řešení pro odsávání ve slévárnách - prach, dýmy a horké vzdušiny.

Bezpečná, čistá a ekonomicky výhodná řešení pro odsávání prachu, dýmů a horkých vzdušin.

Odsávání dýmů od pecí

Tavící pece generují nebezpečné dýmy a výpary. Odsávání a filtrace těchto vzdušiny je nezbytná pro čisté a bezpečné pracovní prostředí a efektivní výrobu. Zejména je důležitá ochrana pracovníků před vdechováním nebezpečných substancí. Nederman nabízí odsávací zákryty, dýmníky a digestoře pro záchyt a odsávání těchto látek při zakládání pecí, při tavbě i vykládání.

Odsávání prachu na linkách tlakového lití a písková hospodářství

Široká škála našich filtračních zařízení, ventilátorů a dalšího příslušenství je vhodná pro odsávání od jednotlivých strojů až po písková hospodářství a odprášené celé slévárny s desítkami záchytných míst. Zajišťujeme optimální sběr prachu s nejmenšími nároky na množství odsátého vzduchu, což je důležité pro minimalizaci pořizovacích nákladů i zástavbových rozměrů technologie.

Zařízení pro otryskávání a vyklápění forem

Nederman nabízí spolehlivá zařízení pro odsávání prachu z otryskávání, odrpášení výklopných stolů forem, čistících a obráběcách operací a podobně.