Přihlásit do Extranetu Nederman

Obrábění kovů

Zjistěte více o osvědčených řešeních pro obrábění kovů kliknutím na ikony s jednotlivými problémy a příklady použitých produktů v ilustraci vpravo.

 1. 1
  A machine
  Kompaktní čistička kovového odpadu
  Kompaktní čistička kovových špon je ideální pro odstraňování zbytků kapalin z kovového odpadu při kontinuálním provozu.

  Více informací

 2. 2
  A machine
  Filtry olejové mlhy
  Olejová mlha se může usazovat na strojním vybavení, podlahách a prakticky vešker&ya[..]

  Více informací

 3. 3
 4. 4
  A machine
  Dopravníky
  Odolné dopravníky na kovový odpad navržené pro maximální životnost a minim&a[..]

  Více informací

 5. 5
  A machine
  Vertikální drtič pro třísky, špony a dráty
  Drtí dlouhé špony a třísky v menší částice, čímž se šetří náklady na jejich skladování a dopravu a umožňují další zpracování.

  Více informací

 6. 6
  A machine
  Horizontální odstředivka pro čištění špon
  Ideální pro kontinuální čištění kovových špon a recyklaci chladících kapalin.

  Více informací

 7. 7
  A machine
  Filtry chladících kapalin
  S racionálním systémem nakládání s chladícími kapalinami odstr[..]

  Více informací

 8. 8
  A machine
  Filtry chladících kapalin
  S racionálním systémem nakládání s chladícími kapalinami odstr[..]

  Více informací

 9. 9
  A machine
  Briketovací lis kovového odpadu
  Briketovací lis Nederman slouží ke zmenšení množství produkovaného odpadu a vede k finančním úsporám.

  Více informací

 10. 10
  A machine
  Průmyslové vysavače
  Nederman je ve světě znám jako osvědčený výrobce specializovaných průmyslových vysa[..]

  Více informací

 11. 11
  A machine
  Kompaktní vysokopodtlaké jednotky
  Vysoce výkonné centrální vysokopodtlakové jednotky jsou ideální pro o[..]

  Více informací

 • Suchý a vlhký materiál
  Zařízení pro čištění a dopravu různých nehořlavých kapalin (voda, chemikálie, chladící kapaliny, kaly) a pevných látek (písek, granule, špony).

  Více informací

 • Chladící a řezné emulze
  Chladící kapaliny znečištění cizím olejem, degradované bakteriemi a kovovými šponami ztrácejí své původní vlastnosti. Výměna kapalin je časově i finančně náročná, znamená prostoje a náklady na likvidaci starých médií. Management provozních kapalin zahrnuje zařízení na čištění médií od pevných částic, sedimentů, cizích olejů, případně od bakterií.

  Více informací

 • Chladící a řezné emulze
  Chladící kapaliny znečištění cizím olejem, degradované bakteriemi a kovovými šponami ztrácejí své původní vlastnosti. Výměna kapalin je časově i finančně náročná, znamená prostoje a náklady na likvidaci starých médií. Management provozních kapalin zahrnuje zařízení na čištění médií od pevných částic, sedimentů, cizích olejů, případně od bakterií.

  Více informací

 • Olejová mlha
  Olejová mlha přímo ovlivňuje zdraví operátorů obráběcích strojů, narušuje výrobu a usazuje se všude v dosahu a způsobuje tak vlhké a kluzké podlahy, povrchy strojů a nářadí. Filtry olejové mlhy Nederman zaručí, že vaše pracovní prostředí bude čisté a bezpečné.

  Více informací

 • Kovové špony a třísky
  Kovové špony a třísky mohou být efektivně recyklovány a prodávány zpět k druhotnému zpracování za vyšší ceny pokud jsou zbaveny cizích příměsí a nečistot (olej, jiné kovy) a jestliže jsou slisovány do briket, aby se snížily náklady na jejich skladování a dopravu.

  Více informací

Problémy, které řešíme při obrábění kovů

 • Suchý a vlhký materiál Úklid, odsávání a filtrace suchých a vlhkých materiálů.
  Více informací
 • Chladící a řezné emulze Snižte náklady na provozní kapaliny a zvyšte produktivitu.
  Více informací
 • Chladící a řezné emulze Snižte náklady na provozní kapaliny a zvyšte produktivitu.
  Více informací
 • Olejová mlha Olejová mlha škodí zdraví operátorů obráběcích strojů, narušuje výrobu a znečišťuje podlahy a povrchy strojů.
  Více informací
 • Kovové špony a třísky Profitabilní řešení recyklace kovových špon, třísek a zbytků plechu.
  Více informací

Příklady produktů užívaných při obrábění kovů

 1. 1 Kompaktní čistička kovového odpadu Odstředivá čistička kovového odpadu Více informací
 2. 2 Filtry olejové mlhy Odsávání, sběr a filtrace olejové mlhy eliminuje problémy se znečištěním olejem. Více informací
 3. 3 Více informací
 4. 4 Dopravníky Dopravníky na šrot a jiný kovový odpad. Více informací
 5. 5 Vertikální drtič pro třísky, špony a dráty Drtí dlouhé špony a třísky v menší částice, čímž se šetří náklady na jejich skladování a dopravu a umožňují další zpracování. Více informací
 6. 6 Horizontální odstředivka pro čištění špon Efektivní separace chladících kapalin a olejů z kovového odpadu pomocí vysokootáčkové odstředivky. Více informací
 7. 7 Filtry chladících kapalin Snižte náklady na provoz a zvyšte produktivitu provozu. Více informací
 8. 8 Filtry chladících kapalin Snižte náklady na provoz a zvyšte produktivitu provozu. Více informací
 9. 9 Briketovací lis kovového odpadu Briketovací lis Nederman slouží ke zmenšení množství produkovaného odpadu a vede k finančním úsporám. Více informací
 10. 10 Průmyslové vysavače Průmyslové vysavače pro těžký průmysl. Více informací
 11. 11 Kompaktní vysokopodtlaké jednotky Průmyslové vysokopodtlaké systémy pro záchyt od zdroje Více informací
+ Více informací - Skrýt

Obrábění kovů

Čistý vzduch, čistá dílna, čistá chladící kapalina a profitabilní využití šrotu.

Obrábění kovů pomocí moderních vysokootáčkových automatů a CNC center vyžaduje velké množství chladících kapalin a díky vysoké produktivitě vzniká také velké množství kovového odpadu. Obrábění kovů také generuje olejovou mlhu, která škodí zdraví lidí i životnímu prostředí. Kromě toho mikroskopické částečky oleje pronikají do elektronickcýh zařízení, což vede k poruchám a neplánovaným odstávkám. Recyklace chladících kapalin a záchyt olejové mlhy, vyčištění a lisování železného odpadu výrazně snižuje náklady na materiál a energie a celkově vylepšuje pracovní prostředí.

Koncept řešení problémů při obrábění kovů byl vyvinut tak, aby poskytoval společnostem zabývajících se obráběním kovů zařízení a systémy, které vyhovují jejich potřebám i předpokládanému budoucímu růstu. Jsme jediná společnost na světě, která řeší všechny tyto otázky vlastními, vzájemně symbioticky provázanými systémy. Naše řešení vás zbaví problémů a zvýší váš zisk.