Přihlásit do Extranetu Nederman

Svařování a dělení materiálu

Zjistěte více o osvědčených řešeních pro svařování a dělení materiálu kliknutím na ikony s jednotlivými problémy a příklady použitých produktů v ilustraci vpravo.

 1. 1
  A machine
  Odsávání od svařovacích hořáků
  Odsávací hořáky s integrovaným odsáváním umožňují svářečům pracovat i mimo dosah klasických odsávacích technologií, např. uvnitř konstrukcí a nádrží.
 2. 2
  A machine
  Odsávání od nástrojů

  Řezání, broušení a pískování jsou běžné operace spojené s kovovýrobou. Tyto procesy mohou tvořit velké množství nebezpečných látek. Některé částice mohou být velmi snadno vdechovány. Odsávání přímo od nástroje je nejefektivnější metoda záchytu těchto látek. Nederman disponuje širokou škálou nástavců pro odsávání ručního nářadí - více než 600 modelů všech světových značek.

 3. 3
  A machine
  Kabelový naviják pro kyslík + acetylen/LPG
  Unikátní dvouhadicový naviják určený pro svařování, pálení[..]

  Více informací

 4. 4
  A machine
  Dokonce i roboty musí být chráněny
  I svařovací operace s využitím automatů musí mít regulováno množství škodliv v okolí. Zařízení Nederman zahrnují odsávání od nástroje i využití dýmníků a digestoří.
 5. 5
  A machine
  Řezání plasmou a laserm
  Dělení plechů, vypalování otvorů a další operace s využitím plasmy nebo laseru jsou operace, při nichž obyčejně vzniká velké množství dýmu, prachu a jisker. Odsávání těchto nečistot se realizuje odsávanými stoly.
 6. 6
  A machine
  Úspory energií
  Nederman nabízí pokročilé systémy pro minimalizaci spotřeby energie pomocí automatických klapek a systémů pro řízení otáček ventilátorů v závislosti na aktuálním zatížení systému odsávání.
 7. 7
  A machine
  Odsávací ramena pro svařování
  Odsávací ramena pro záchyt dýmů od zdroje jsou jedním z nejefektivnější[..]

  Více informací

 8. 8
  A machine
  Odsávací rameno na kolejnici
  Odsávací rameno na kolejnici se používá pro odsávání podél dlouhých konstrukcí nebo pro sdílení jednoho ramene na více pracovištích.

  Více informací

 9. 9
  A machine
  Odsávací rameno Original
  Odsávací rameno Original je ideální pro většinu běžných typů aplikací, zejména pro svařování a odsávání nevýbušných výparů.

  Více informací

 10. 10
  A machine
  Ventilátory a vysokopodtlakové pumpy
  Ventilátory a dmychadla Každý systém odsávání a filtrace musí m&iacu[..]

  Více informací

 11. 11
  A machine
  FMC - filtrační jednotka
  Filtrační jednotka FMC je ideální pro filtraci jemných prachů a dýmů, které mohou negativně ovlivňovat zdraví obsluhy.

  Více informací

 12. 12
  A machine
  Průmyslové vysavače
  Nederman je ve světě znám jako osvědčený výrobce specializovaných průmyslových vysa[..]

  Více informací

 13. 13
  A machine
  Zařízení pro otryskávání
  Systémy bezprašného otryskávání Nederman mají výjmečnou sac&ia[..]

  Více informací

 14. 14
  A machine
  Odsávací rameno Standard
  Základní typ odsávacího ramena určený pro nenáročné aplikace odsávání dýmů, výparů a nevýbušného prachu.

  Více informací

 15. 15
  A machine
  Kompaktní vysokopodtlaké jednotky
  Vysoce výkonné centrální vysokopodtlakové jednotky jsou ideální pro o[..]

  Více informací

 16. 16
  A machine
  Svařovací a brousící stůl
  Robustní svařovací a brousící stůl, který může být použit také pro prachy tvořící se vzduchem výbušnou směs.

  Více informací

 • Úklid

  Čisté a zdravé pracovní prostředí je nezbytným předpokladem vysoké kvality výroby.

  Více informací

 • Otryskávací médium
  Otryskávací médium (abrazivo) je drahé a jeho jednorázové použití je neekonomické. Zvažte použití systémů pro opakové použití abraziva. Dalším úkolem je minimalizovat znečištění pracovního prostředí, takže otryskávané díly nemusí být převáženy a nemusí být zřozovány speciální pracoviště pro otryskávání, což vede ke zvýšeným nákladům.

  Více informací

 • Svařovací dýmy a prach z dělení materiálu.
  Svařování a termické dělení materiálu plasmou a laserem představují značné riziko pro zdraví zaměstnanců. Nejlepší metodou jejich ochrany je odsávání škodlivin přímo od zdroje jejich vzniku, což přispívá k ochraně jak samotného svářeče, tak i ostatních zaměstnanců.

  Více informací

 • Služby pro pracoviště

  Řídící systémy a produkty pro úsporu práce, monitorovací systémy a zařízení pro úsporu energií a nákladů.

   

  Více informací

Problémy, které řešíme ve svařování

 • Úklid Čisté a zdravé pracovní prostředí je nezbytným předpokladem vysoké kvality výroby.
  Více informací
 • Otryskávací médium Recyklace otryskávacího média šetří peníze, suroviny a vytváří bezprašné a bezpešné pracovní prostředí.
  Více informací
 • Svařovací dýmy a prach z dělení materiálu. Nederman disponuje řadou stacionárních i mobilních systémů pro odsávání od svařování a dělení materiálu.
  Více informací
 • Služby pro pracoviště Zařízení pro zlepšování pracovišť, monitoring a efektivní využití surovin a médií.
  Více informací

Produkty užívané při svařování

 1. 1 Odsávání od svařovacích hořáků Odsávání dýmů od zdroje Více informací
 2. 2 Odsávání od nástrojů Osávání od nástrojů na řezání, broušení, leštění a vrtání - více než 600 modelů všech výrobců. Více informací
 3. 3 Kabelový naviják pro kyslík + acetylen/LPG Speciální hadicový naviják pro dvě paralelní hadice, např. pro kyslík a acetylen nebo kyslík a LPG Více informací
 4. 4 Dokonce i roboty musí být chráněny Více informací
 5. 5 Řezání plasmou a laserm Při řezání laserem a zejména plasmou vzniká velké množství dýmu a prachu, který je třeba odsávat Více informací
 6. 6 Úspory energií Snižte spotřebu energie Více informací
 7. 7 Odsávací ramena pro svařování Více informací
 8. 8 Odsávací rameno na kolejnici Určeno pro velký horizontální rozsah odsávání. Více informací
 9. 9 Odsávací rameno Original Odsávací rameno Original je ideální pro odsávání svařovacích dýmů, výparů apod. Více informací
 10. 10 Ventilátory a vysokopodtlakové pumpy Více informací
 11. 11 FMC - filtrační jednotka Vhodná pro filtraci suchého prachu a dýmů Více informací
 12. 12 Průmyslové vysavače Průmyslové vysavače pro těžký průmysl. Více informací
 13. 13 Zařízení pro otryskávání Přenosné a mobilní zařízení pro otryskávání a sběr otryskaného materiálu pro zvýšenou produktivitu. Více informací
 14. 14 Odsávací rameno Standard Základní typ odsávacího ramene určený pro nenáročné aplikace. Více informací
 15. 15 Kompaktní vysokopodtlaké jednotky Průmyslové vysokopodtlaké systémy pro záchyt od zdroje Více informací
 16. 16 Svařovací a brousící stůl Záchyt nečistot přímo u zdroje. Více informací
+ Více informací - Skrýt
odsávání od svařování Nederman

Svařování a dělení materiálu

Systémy odsávání svařovacích dýmů pro bezpečnou a efektivní kovovýrobu a dělení materiálu.

Svařovací dýmy a dýmy z dělení materiálu plasmou nebo laserem způsobují negativní zdravotní dopady a nepříznivě ovlivňují kvalitu výroby. Nejen svářeči jsou však v ohrožení. Prach a dýmy ovlivňují i ostatní pracovníky a citlivou elektroniku a mechanické součásti strojů. Jedině vysoká kvalita a čistota při výrobě může vést v profitující byznys.

 • zlepšení pracovního prostředí
 • zvýšení ochrany zdraví
 • ochrana strojů a zařízení
 • ochrana před nežádoucími výpadky výroby

Nederman nabízí vše - od jednoduchého přenosného odsavače dýmů po kompletní systémy odsávání pro celou továrnu. Vypracováváme předprojektové studie, profesionální projekty odsávání a filtrace, včetně veškeré výkresové dokumentace v CAD. Jsme schopni navrhnout veškerá zařízení i s vazbami na ostatní technologie a vše předat formou vysoce kvalitních 3D modelů. Provádíme také kompletní montáže a instalace a veškerý poprodejní servis, údržbu, výměny a čištění. 

Odsávání prachu a dýmu z pálení plasmou

Bezpečné, úsporné, ekonomicky výhodné

Svařovací dýmy a prach a dým z dělení materiálu plasmou způsobují poškození zdraví a mohou negativně ovlivnit výrobu. Výsledkem je pak snížení produktivity a tím i ziskovosti výrobu. Kromě toho špinavý vzduch neovlivňuje jen samotné svářeče, ale všechny ostatní pracovníky v hale. Výroba nemůže být kvalitní a výrobky nemohou obstát v konkurenčním prostředí, pokud neexistuje dostatečně kvalitní a bezpečné pracovní prostředí při jejich výrobě. Svařovací roboty a další automatická zařízení také generují škodliviny a i tato zařízení je třeba chránit před prachem.

Bezpečné a efektivní svařovací a dělící procesy

Snižování vystavení obsluhy svařovacích dýmům se obyčejně realizuje pomocí odsávání a ventilace. Výběr správné techniky závisí na okolnostech, ale platí, že čím blíže zdroji znečištění se odsává, tím je odsávání účinnější a energeticky méně náročné. Odsávání chrání nejen samostného svářeče, ale i ostatní pracovníky. Systémy odsávání Nederman jsou určeny jak pro jednotlivá pracoviště, tak i pro větší celky. Naše zařízení zahrnují i přenosná a mobilní zařízení pro odsávání, navijáky pro bezpečnou dodávku médií apod.

Odsávání od zdroje - nejefektivnější způsob záchytu svařovacích dýmů

Ačkoliv je to evidentní, i sofistikované studie prokázaly, že odsávání od zdroje je nejefektivnější metodou záchytu škodlivin jako jsou svařovací dýmy a jiné výpary. Díky této metodě jsou minimalizovány negativní účinky na obsluhu. Hořáky s integrovaným odsáváním dokonce umožňují svářečům pracovat na volných plochách nebo dokonce uvnitř konstrukcí, nádrží apod. Tyto systémy také výrazně snižují náklady na vytápění nebo klimatizaci prostor, protože množstvý vzduchu vypouštěného z haly nebo dílny do vnějšího prostoru je minimální.

Dokonce i svařovací roboty je třeba chránit

Svařovací aplikace s využitím automatizovaných prostředků vyžadují rovněž pečlivý monitoring znečištění, protože v okolí robotů se vyskytuje obslužný personál, který může být vystaven svařovacím dýmům a prachu a musí být chráněn stejně jako v případě ručního svařování. Kromě toho dlouhodobá úsadba prachu ze svařovacích dýmů poškozuje mechanické a elektronické součásti. Nederman nabízí řešení s odsáváním přímo od hořáku robota i s odsávacími digestořemi.

Od plýtvání energiemi k jejich úsporám

Provoz odsávacího systému s vypouštěním vzdušiny ven když se zrovna nesvařuje je velké plýtvání penězi. Odsávání teplého vzduchu zvyšuje náklady na vytápění a provoz ventilátorů znamená neužitečnou spotřebu elektrické energie. Nederman nabízí řadu řešení k efektivnímu využití energie a ke snižování její spotřeby. Díky frekvenčním měničům Nederman je výkon ventilátoru přesně sladěn s aktuální potřebou odsávání. Díky tomu se snižuje i hlučnost v provozu. Snadno ovladatelné časovače spínání ventilátorů vám pomohou zabránit jejich nechtěnému provozu např. přes noc nebo přes víkend, pokud se v daných prostorách nepracuje. Ještě vyšší úsporu energií představují uzavírací klapky, které nevyžadují pozornost obsluhy a zabezpečují odsávání vždy a jen tehdy, když je to potřeba. Ovládání klapek je ruční nebo plně automatické s detektory svařovacích proudů apod.

+ Více informací - Skrýt